Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja VII z dnia 28 lutego 2019 r.

PDFDruk nr 56 - Informacja dotycząca działalności rzeczowej, finansowej i merytorycznej Prudnickiego Ośrodka Kultury w 2018 r..pdf

PDFDruk nr 56a - Sprawozdanie z działalności rzeczowej, finansowej i merytorycznej za 2018r. Kina Diana.pdf

PDFDruk nr 56b - Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku w 2018 roku.pdf

PDFDruk nr 57 - Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Prudnickiej w 2018 roku.pdf

PDFDruk nr 58 - Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku za rok 2018.pdf

PDFDruk nr 59 - Założenia do Budżetu Obywatelskiego Prudnik 2020.pdf

PDFDruk nr 60 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDFDruk nr 61 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019-2022.pdf

PDFDruk nr 62 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia....pdf

PDFDruk nr 63 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 64 - Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 65 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa....pdf

PDFDruk nr 66 - Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 67 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów...pdf

PDFDruk nr 68 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zawierząt na terenie Gminy Prudnik.....pdf

PDFDruk nr 69 - Projekt uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych....pdf

PDFDruk nr 70 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej 7.pdf

PDFDruk nr 71 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-02-2019
  przez: Wioleta Kosek
 • opublikowano:
  21-02-2019 07:24
  przez: Wioleta Kosek
 • zmodyfikowano:
  21-02-2019 13:19
  przez: Wioleta Kosek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 400
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×