Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja VIII z dnia 28 marca 2019 r.

PDFDruk nr 72 - Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej za 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 73 - Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego za 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 74 - Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku za 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 75 - Informacja z działalności rzeczowej i finansowej Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik za 2018 rok.pdf

Druk nr 76 - Ocena stopnia realizacji i aktualności Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2010-2020 - Druk nr 76 zostanie dostarczony na posiedzenia poszczególnych komisji

PDFDruk nr 77 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDFDruk nr 78 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 79 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 80 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 81 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 82 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 83 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 84 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 85 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 86 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 87 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 88 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 89 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 90 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 91 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 92 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 93 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 94 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 95 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 96 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 97 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 98 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 99 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 100 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 101 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 102 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 103 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 104 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 105 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 106 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 107 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 108 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 109 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 110 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 111 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 112 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 113 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

    PDFUzasadnienie do druków 81-113.pdf

PDFDruk nr 114 - Projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego.pdf

PDFDruk nr 115 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Prudnika.pdf

PDFDruk nr 116 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania....pdf

PDFDruk nr 117 - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy parkingu przy ul. Ogrodowej w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 118 - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora OPS w Prudniku.pdf