Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja IX z dnia 29 kwietnia 2019 r.

PDFDruk nr 119 - Ocena zasobów pomocy społecznej.pdf

PDFDruk nr 120 - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz....pdf

PDFDruk nr 121 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnika na 2019 rok.pdf

PDFDruk nr 122 - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf

PDFDruk nr 123 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz....pdf

PDFDruk nr 124 - Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 125 - Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 126 - Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 127 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDFDruk nr 128 - Projekt uchwały zmienaiącej uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDFDruk nr 129 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 130 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 131 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 132 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 133 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 134 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 135 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 136 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 137 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji ....pdf

PDFDruk nr 138 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego....pdf

PDFDruk nr 139 - Projekt uchwały w sprawie przystpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi ....pdf

PDFDruk nr 140 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prudnik na lata 2019-2026.pdf

PDFDruk nr 141 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2022 w Gminie Prudnik.pdf

PDFDruk nr 142 - Projekt uchwały w sprawie określenia ilości członków Prudnickiej Rady Seniorów oraz wyboru jej składu osobowego.pdf

PDFDruk nr 143 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za ....pdf

PDFDruk nr 144 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Rugulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.pdf