Przejdź do treści strony WCAG

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XIV z dnia 29 sierpnia 2019 r.

PDFDruk nr 204 - Informacja Zarządu ZEC Prudnik z dzialalności finansowej i rzeczowej za rok 2018.pdf

PDFDruk nr 205 - Informacja Zarządu ZUK Prudnik o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółki za 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 206 - Informacja Zarządu PTBS w Prudniku o działalności spółki oraz o wynikach ekonomiczno-finansowych w 2018 r..pdf

PDFDruk nr 207 - Informacja Zarządu ZWiK w Prudniku z działaności spółki za rok 2018.pdf

PDFDruk nr 208 - Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019-2020.pdf

PDFDruk nr 209 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Prudnik dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczance.pdf

PDFDruk nr 210 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDFDruk nr 211 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów ....pdf

PDFDruk nr 212 - Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik.pdf

PDFDruk nr 213 - Projekt uchwały w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości ....pdf

PDFDruk nr 214 - Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 215 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 216 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 217 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 218 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 219 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 220- Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 221 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 222 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 223 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 224 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 225 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 226 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 227 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 228 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 229 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 230 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 231 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 232 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 233 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 234 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 235 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 236 - Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Prudnik.....pdf

PDFDruk nr 237 - Projekt uchwały w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFDruk nr 238 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.pdf

PDFDruk nr 239 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania ....pdf

PDFDruk nr 240 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf

PDFDruk nr 241 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Prudnik na lata 2016-2032.pdf