Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XV z dnia 30 września 2019 r.

PDFDruk nr 245 - Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 246 - Informacja z działalności Ochotnczych Straży Pożarnej Gminy Prudnik za 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 247 - Informacja Komendy Powiatowej Policji w Prudniku za rok 2018.pdf

PDFDruk nr 248 - Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Prudniku za 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 249 - Informacja z działalności Straży Miejskiej w Prudniku za rok 2018.pdf

PDFDruk nr 250 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za I półrocze.pdf

     PDFDruk nr 250 - załącznik nr 1 i nr 2 do informacji.pdf 
     PDFDruk nr 250 - Załącznik nr 3.pdf
     PDFDruk nr 250 - Załącznik nr 4.pdf
     PDFDruk nr 250 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.pdf

PDFDruk nr 251 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDFDruk nr 252 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDFDruk nr 253 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019-2022.pdf

PDFDruk nr 254 - Projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDFDruk nr 255 - Projekt uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiebiorczości .....pdf

PDFDruk nr 256 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności .....pdf

PDFDruk nr 257 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wparcia w Klubie Senior +.pdf

PDFDruk nr 258 - Projekt zmieniająca uchwałe w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do ......pdf

PDFDruk nr 259 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategoriii dróg gminnych.pdf

PDFDruk nr 260 - projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.pdf

PDFDruk nr 261 - Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości....pdf


 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-09-2019
  przez: Joanna Chilińska
 • opublikowano:
  17-09-2019 09:53
  przez: Joanna Chilińska
 • zmodyfikowano:
  25-09-2019 10:25
  przez: Wioleta Kosek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 246
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png