Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2020

Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/307/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/307/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. uchylające zarządzenie Burmistrza Prudnika w sprawie przekazania do administrowania nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

 Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

 Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2020 r.  w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

 Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

 Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2020 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

 Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2020 r.  w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Prudnik w latach 2020-2023

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2020 r.  w sprawie zwrotu wydatków w 2020 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 stycznia 2020 r.  w sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2020 r.  zmieniające zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/307/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu 23. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego 05-07.06.2020 r., Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie 23. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego oraz 25. Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród” 04-06.09.2020 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie 25. Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród”

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy zatrudnianiu bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z kompleksu sportowego „Sójka” przy ul. Podgórnej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 29A/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik, na rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie Nr 29A.pdf

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 40.pdf

Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie  udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 43.pdf

Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 50.pdf

Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 57.pdf

Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 59.pdf

Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 60.pdf

Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 61.pdf

Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 63.pdf

Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 64.pdf

Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do wydawania decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr 65.pdf

Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 67.pdf

Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 68.pdf

Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 69.pdf

Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr 70.pdf

Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 71.pdf

Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 72.pdf

Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o ustalenie i wypłacenie zasiłków dla opiekunów

PDFZarządzenie Nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 74.pdf

Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Szybowicach, oznaczonej na mapie nr 8 jako działka nr 470/2 o powierzchni 0,3630 ha

PDFZarządzenie Nr 76.pdf

Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 77.pdf

Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 78.pdf

Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 79.pdf

Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 80.pdf

Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 81.pdf

Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 82.pdf

Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 83.pdf

Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Nr IV/37/2018 Rady miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat

PDFZarządzenie Nr 84.pdf

Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania

PDFZarządzenie Nr 85.pdf

Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 86.pdf

Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 87.pdf

Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 88.pdf

Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 89.pdf

Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik, na rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie Nr 90.pdf

Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020

PDFZarządzenie Nr 91.pdf

Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 92.pdf

Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 93.pdf

Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 94.pdf

Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym przez Urząd Miejski w Prudniku w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

PDFZarządzenie Nr 95.pdf

Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 96.pdf

Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 97.pdf

Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 98.pdf

Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 99.pdf

Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 100.pdf

Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 273/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 101.pdf

Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 102.pdf

Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 103.pdf

 Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 104.pdf

 Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 105.pdf

 Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 106.pdf

Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 107.pdf

Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 108.pdf

Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 109.pdf

Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 110.pdf

Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 111.pdf

Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 112.pdf

Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 113.pdf

Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 114.pdf

Zarządzenie Nr 115/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 115.pdf

Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie zawieszenia pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania

PDFZarządzenie Nr 116.pdf

Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 117.pdf

Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 118.pdf

Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 119.pdf

Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 120.pdf

Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 121.pdf

Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 122.pdf

Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 123.pdf

Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 124.pdf

Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika nr 120A/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 125.pdf

Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki i zmiany aktu założycielskiego

PDFZarządzenie Nr 126.pdf

Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 127.pdf

Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 128.pdf

Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 129.pdf

Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 130.pdf

Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr 131.pdf

Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 132.pdf

Zarządzenie Nr 133/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego, określenia jego składu i organizacji pracy

PDFZarządzenie Nr 133.pdf

Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 134.pdf

Zarządzenie Nr 135/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 135.pdf

Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku do czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 136.pdf

Zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 138.pdf

Zarządzenie Nr 139/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 139.pdf

Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 140.pdf

Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 141.pdf

Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 142.pdf

Zarządzenie Nr 143/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 143.pdf

Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XL/636/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 144.pdf

Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 145.pdf

Zarządzenie Nr 146/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za rok 2019

PDFZarządzenie Nr 146.pdf

Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Prudnickiej za rok 2019

PDFZarządzenie Nr 147.pdf

Zarządzenie Nr 148/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 148.pdf

Zarządzenie Nr 149/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance, Moszczanka 166A, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 149.pdf

Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 150.pdf

Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 151.pdf

Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 152.pdf

Zarządzenie Nr 153/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Prudnik w latach 2020-2023 i planu wykorzystania zasobu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 153.pdf

Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 154.pdf

Zarządzenie Nr 155/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 155.pdf

Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2020 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 156.pdf

Zarządzenie Nr 157/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lipca 2020 r. w  sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 157.pdf

Zarządzenie Nr 158/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lipca 2020 r. w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postepowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 158.pdf