Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii