Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXV z dnia 28 stycznia 2021 r.

PDFDruk nr 631 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostę jst.pdf

PDFDruk nr 632 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na rok 2021.pdf

PDFDruk nr 633 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prunik na lata 2021-2024.pdf

PDFDruk nr 634 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.pdf

PDFDruk nr 635 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 636 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 637 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 638 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 639 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 640 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 641 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 642 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 643 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 644 - Projekt uchwały w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 645 - Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Prudnik.pdf

PDFDruk nr 646 - Projekt uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa Gminy Prudnik w stowarzyszeniu pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.pdf

PDFDruk nr 647 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

PDFDruk nr 648 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.pdf

PDFDruk nr 649 - Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu.pdf

PDFDruk nr 650 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia.pdf

PDFDruk nr 651 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 652 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 653 - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Prudnika.pdf

PDFDruk nr 654 - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczacej wystapienia do Rządu RP w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.pdf