Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2021

Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/586/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2021

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Nad Złotym Potokiem 52 w Łące Prudnickiej

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zwrotów wydatków w 2021 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego do wykonywania prac spisowych na terenie Gminy Prudnik podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie  sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie  sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik, na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu Klubu Pływackiego „SÓJKA” Agencji Sportu i Promocji w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie planu finansowego wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2021

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu w 2021 roku

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 43.pdf

Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika nr 120A/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 50.pdf

Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie rozliczeń nakładów na lokal poniesionych przez najemcę lub dzierżawcę lokalu

PDFZarządzenie Nr 53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 07 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 57.pdf

Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 59.pdf

Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 60.pdf

Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 61.pdf

Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 63.pdf

Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 64.pdf

Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 65.pdf

Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 67.pdf

Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 68.pdf

Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 69.pdf

Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 70.pdf

Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 71.pdf

Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 72.pdf

Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 74.pdf

Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 75.pdf

Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 76.pdf

Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 77.pdf

Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 78.pdf

Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 79.pdf

Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 80.pdf

Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/586/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia  Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2021

PDFZarządzenie Nr 81.pdf

Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 82.pdf

Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie planu finansowego wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PDFZarządzenie Nr 83.pdf

Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 84.pdf

Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 85.pdf

Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 86.pdf

Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 87.pdf

Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2021 r. sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 88.pdf

Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 89.pdf

Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 90.pdf

Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie  powołania Komisji do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 91.pdf

Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu rozliczeń związanych z gospodarowaniem wielofunkcyjnym budynkiem użytkowym w Łące Prudnickiej

PDFZarządzenie Nr 92.pdf

Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z kompleksu sportowego „Sójka” przy ul. Podgórnej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 93.pdf