Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2021

Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/586/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2021

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Nad Złotym Potokiem 52 w Łące Prudnickiej

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zwrotów wydatków w 2021 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego do wykonywania prac spisowych na terenie Gminy Prudnik podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie  sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie  sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik, na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu Klubu Pływackiego „SÓJKA” Agencji Sportu i Promocji w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie planu finansowego wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2021

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu w 2021 roku

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 43.pdf

Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika nr 120A/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 50.pdf

Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie rozliczeń nakładów na lokal poniesionych przez najemcę lub dzierżawcę lokalu

PDFZarządzenie Nr 53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 07 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 57.pdf

Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 59.pdf

Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 60.pdf

Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 61.pdf

Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 63.pdf

Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 64.pdf

Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 65.pdf

Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 67.pdf

Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 68.pdf

Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 69.pdf

Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 70.pdf

Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 71.pdf

Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 72.pdf

Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 74.pdf

Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 75.pdf

Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 76.pdf

Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 77.pdf

Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 78.pdf

Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 79.pdf

Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 80.pdf

Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/586/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia  Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2021

PDFZarządzenie Nr 81.pdf

Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 82.pdf

Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie planu finansowego wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PDFZarządzenie Nr 83.pdf

Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 84.pdf

Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 85.pdf

Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 86.pdf

Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 87.pdf

Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2021 r. sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 88.pdf

Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 89.pdf

Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 90.pdf

Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie  powołania Komisji do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 91.pdf

Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu rozliczeń związanych z gospodarowaniem wielofunkcyjnym budynkiem użytkowym w Łące Prudnickiej

PDFZarządzenie Nr 92.pdf

Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z kompleksu sportowego „Sójka” przy ul. Podgórnej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 93.pdf

Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 94.pdf

Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 95.pdf

Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 96.pdf

Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 97.pdf

Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 98.pdf

Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 99.pdf

Zarządzenie Nr 100/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 100.pdf

Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 101.pdf

Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 102.pdf

Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Nad Złotym Potokiem 52 w Łące Prudnickiej

PDFZarządzenie Nr 103.pdf

Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 104.pdf

Zarządzenie Nr 105/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 105.pdf

Zarządzenie Nr 106/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 106.pdf

Zarządzenie Nr 107/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 107.pdf

Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 108.pdf

Zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na  zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 109.pdf

Zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 110.pdf

Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 111.pdf

Zarządzenie Nr 112/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 112.pdf

Zarządzenie Nr 113/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 113.pdf

Zarządzenie Nr 114/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 114.pdf

Zarządzenie Nr 115/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 115.pdf

Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 116.pdf

Zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 117.pdf

Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 118.pdf

Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 119.pdf

Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu

PDFZarządzenie Nr 120.pdf

Zarządzenie Nr 121/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 121.pdf

Zarządzenie Nr 122/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 122.pdf

Zarządzenie Nr 123/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 123.pdf

Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 124.pdf

Zarządzenie Nr 125/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 125.pdf

Zarządzenie Nr 126/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 126.pdf

Zarządzenie Nr 127/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Prudnik oraz procedury zarzadzania ryzykiem wpływającym na ich wykonanie

PDFZarządzenie Nr 127.pdf

Zarządzenie Nr 128/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 128.pdf

Zarządzenie Nr 129/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 129.pdf

Zarządzenie Nr 130/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 130.pdf

Zarządzenie Nr 131/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 131.pdf

Zarządzenie Nr 132/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 maja 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 132.pdf

Zarządzenie Nr 133/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 133.pdf

Zarządzenie Nr 134/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 134.pdf

Zarządzenie Nr 135/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 135.pdf

Zarządzenie Nr 136/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 136.pdf

Zarządzenie Nr 137/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 137.pdf

Zarządzenie Nr 138/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 138.pdf

Zarządzenie Nr 139/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 139.pdf

Zarządzenie Nr 140/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 140.pdf

Zarządzenie Nr 141/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 141.pdf

Zarządzenie Nr 142/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 142.pdf

Zarządzenie Nr 143/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 143.pdf

Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 144.pdf

Zarządzenie Nr 145/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 145.pdf

Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 146.pdf

Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 147.pdf

Zarządzenie Nr 148/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 148.pdf

Zarządzenie Nr 149/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 149.pdf

Zarządzenie Nr 150/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych Gminy Prudnik w 2021 roku

PDFZarządzenie Nr 150.pdf

Zarządzenie Nr 151/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 151.pdf

Zarządzenie Nr 152/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 152.pdf

Zarządzenie Nr 153/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance, Moszczanka 166A

PDFZarządzenie Nr 153.pdf

Zarządzenie Nr 154/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 154.pdf

Zarządzenie Nr 155/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 155.pdf

Zarządzenie Nr 156/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 156.pdf

Zarządzenie Nr 157/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 157.pdf

Zarządzenie Nr 158/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 158.pdf

Zarządzenie Nr 159/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 159.pdf

Zarządzenie Nr 160/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 160.pdf

Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 161.pdf

Zarządzenie Nr 162/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 162.pdf

Zarządzenie Nr 163/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 163.pdf

Zarządzenie Nr 164/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 164.pdf

Zarządzenie Nr 165/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 165.pdf

Zarządzenie Nr 166/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/586/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2021

PDFZarządzenie Nr 166.pdf

Zarządzenie Nr 167/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 167.pdf

Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 168.pdf

Zarządzenie Nr 169/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 169.pdf

Zarządzenie Nr 170/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 170.pdf

Zarządzenie Nr 171/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika nr 50/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 171.pdf

Zarządzenie Nr 173/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 173.pdf

Zarządzenie Nr 174/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 174.pdf

Zarządzenie Nr 175/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 175.pdf

Zarządzenie Nr 176/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania urządzeń wodno-kanalizacyjnych w administrowanie

PDFZarządzenie Nr 176.pdf

Zarządzenie Nr 177/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 177.pdf

Zarządzenie Nr 178/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 178.pdf

Zarządzenie Nr 179/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 179.pdf

Zarządzenie Nr 180/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 180.pdf

Zarządzenie Nr 181/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 181.pdf

Zarządzenie Nr 182/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Prudnickiej za 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 182.pdf

Zarządzenie Nr 183/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 183.pdf

Zarządzenie Nr 184/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12

PDFZarządzanie Nr 184.pdf

Zarządzenie Nr 185/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance nr 166A

PDFZarządzanie Nr 185.pdf

Zarządzenie Nr 186/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzanie Nr 186.pdf

Zarządzenie Nr 187/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzanie Nr 187.pdf

Zarządzenie Nr 188/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem

PDFZarządzanie Nr 188.pdf

Zarządzenie Nr 189/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 189.pdf

Zarządzenie Nr 190/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 190.pdf

Zarządzenie Nr 191/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 191.pdf

Zarządzenie Nr 192/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 192.pdf

Zarządzenie Nr 193/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 193.pdf

Zarządzenie Nr 194/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 194.pdf

Zarządzenie Nr 195/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzanie Nr 195.pdf

Zarządzenie Nr 196/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzanie Nr 196.pdf

Zarządzenie Nr 197/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzanie Nr 197.pdf

Zarządzenie Nr 198/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzanie Nr 198.pdf

Zarządzenie Nr 199/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzanie Nr 199.pdf

Zarządzenie Nr 200/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 200.pdf

Zarządzenie Nr 201/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 201.pdf

Zarządzenie Nr 202/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 202.pdf

Zarządzenie Nr 203/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 203.pdf

Zarządzenie Nr 204/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 204.pdf

Zarządzenie Nr 205/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 205.pdf

Zarządzenie Nr 206/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 206.pdf

Zarządzenie Nr 207/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 207.pdf

Zarządzenie Nr 208/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 208.pdf

Zarządzenie Nr 209/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 209.pdf

Zarządzenie Nr 210/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 210.pdf

Zarządzenie Nr 211/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 211.pdf

Zarządzenie Nr 212/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzanie Nr 212.pdf

Zarządzenie Nr 213/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 2, 48-200 Prudnik

PDFZarządzanie Nr 213.pdf

Zarządzenie Nr 214/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance, Moszczanka 166A, 48-200 Prudnik

PDFZarządzanie Nr 214.pdf

Zarządzenie Nr 215/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzanie Nr 215.pdf

Zarządzenie Nr 216/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 216.pdf

Zarządzenie Nr 217/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 217.pdf

Zarządzenie Nr 218/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 218.pdf

Zarządzenie Nr 219/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 219.pdf

Zarządzenie Nr 220/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 220.pdf

Zarządzenie Nr 221/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 221.pdf

Zarządzenie Nr 222/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 222.pdf

Zarządzenie Nr 223/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 223.pdf

Zarządzenie Nr 224/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 224.pdf

Zarządzenie Nr 225/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 225.pdf

Zarządzenie Nr 226/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 226.pdf

Zarządzenie Nr 227/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 227.pdf

Zarządzenie Nr 228/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 228.pdf

Zarządzenie Nr 229/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 229.pdf

Zarządzenie Nr 230/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Prudnik w toku wykonywania budżetu

PDFZarządzenie Nr 230.pdf

Zarządzenie Nr 231/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 231.pdf

Zarządzenie Nr 232/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance, Moszczanka 166A

PDFZarządzenie Nr 232.pdf

Zarządzenie Nr 233/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 233.pdf

Zarządzenie Nr 234/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 234.pdf

Zarządzenie Nr 235/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 235.pdf

Zarządzenie Nr 236/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 236.pdf

Zarządzenie Nr 237/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 237.pdf

Zarządzenie Nr 238/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 238.pdf

Zarządzenie Nr 239/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 239.pdf

Zarządzenie Nr 240/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 240.pdf

Zarządzenie Nr 241/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 241.pdf

Zarządzenie Nr 242/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 242.pdf

Zarządzenie Nr 243/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 243.pdf

Zarządzenie Nr 244/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 244.pdf

Zarządzenie Nr 245/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 245.pdf

Zarządzenie Nr 246/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 246.pdf

Zarządzenie Nr 247/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 247.pdf

Zarządzenie Nr 248/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 248.pdf

Zarządzenie Nr 249/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 249.pdf

Zarządzenie Nr 250/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 250.pdf

Zarządzenie Nr 251/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 251.pdf

Zarządzenie Nr 252/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 252.pdf

Zarządzenie Nr 253/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 253.pdf

Zarządzenie Nr 254/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 254.pdf

Zarządzenie Nr 255/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 255.pdf

Zarządzenie Nr 256/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 256.pdf

Zarządzenie Nr 257/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 257.pdf

Zarządzenie Nr 258/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 258.pdf

Zarządzenie Nr 259/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 259.pdf

Zarządzenie Nr 260/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 260.pdf

Zarządzenie Nr 261/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 261.pdf

Zarządzenie Nr 262/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 262.pdf

Zarządzenie Nr 263/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 263.pdf

Zarządzenie Nr 264/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 264.pdf

Zarządzenie Nr 265/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 265.pdf

Zarządzenie Nr 266/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 266.pdf

Zarządzenie Nr 267/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 267.pdf

Zarządzenie Nr 268/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 268.pdf

Zarządzenie Nr 269/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 269.pdf

Zarządzenie Nr 270/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 270.pdf

Zarządzenie Nr 271/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 271.pdf

Zarządzenie Nr 272/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance nr 166A

PDFZarządzenie Nr 272.pdf

Zarządzenie Nr 273/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 273.pdf

Zarządzenie Nr 274/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 274.pdf

Zarządzenie Nr 275/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 275.pdf

Zarządzenie Nr 276/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 276.pdf

Zarządzenie Nr 277/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 277.pdf

Zarządzenie Nr 278/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2021 r. zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej i zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 278.pdf

Zarządzenie Nr 279/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 279.pdf

Zarządzenie Nr 280/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 280.pdf

Zarządzenie Nr 281/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 281.pdf

Zarządzenie Nr 282/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 282.pdf

Zarządzenie Nr 283/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 23 sierpnia 2021 r. określające sposób wykonania uchwały Nr XXXIV/586/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2021

PDFZarządzenie Nr 283.pdf

Zarządzenie Nr 284/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 284.pdf

Zarządzenie Nr 285/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 285.pdf

Zarządzenie Nr 286/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance, Moszczanka 166A, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 286.pdf

Zarządzenie Nr 287/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 287.pdf

Zarządzenie Nr 288/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 288.pdf

Zarządzenie Nr 289/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 289.pdf

Zarządzenie Nr 290/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 290.pdf

Zarządzenie Nr 291/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 291.pdf

Zarządzenie Nr 292/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance, Moszczanka 166A, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 292.pdf

Zarządzenie Nr 293/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 293.pdf

Zarządzenie Nr 294/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 294.pdf

Zarządzenie Nr 295/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 295.pdf

Zarządzenie Nr 296/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 296.pdf

Zarządzenie Nr 297/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 297.pdf

Zarządzenie Nr 298/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 298.pdf

Zarządzenie Nr 299/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 299.pdf

Zarządzenie Nr 300/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 300.pdf

Zarządzenie Nr 301/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/734/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PDFZarządzenie Nr 301.pdf

Zarządzenie Nr 302/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 302.pdf

Zarządzenie Nr 303/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 303.pdf

Zarządzenie Nr 304/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 304.pdf

Zarządzenie Nr 305/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 305.pdf

Zarządzenie Nr 306/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 306.pdf

Zarządzenie Nr 307/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 307.pdf

Zarządzenie Nr 308/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 308.pdf

Zarządzenie Nr 309/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 309.pdf

Zarządzenie Nr 310/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 310.pdf

Zarządzenie Nr 311/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 311.pdf

Zarządzenie Nr 312/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 312.pdf

Zarządzenie Nr 313/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 313.pdf

Zarządzenie Nr 314/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 314.pdf

Zarządzenie Nr 315/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 315.pdf

Zarządzenie Nr 316/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 316.pdf

Zarządzenie Nr 317/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zbiorczego zestawienia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik na lata 2016-2032

 

Zarządzenie Nr 318/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 318.pdf

Zarządzenie Nr 319/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 319.pdf

Zarządzenie Nr 320/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 320.pdf

Zarządzenie Nr 321/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 321.pdf

Zarządzenie Nr 322/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 322.pdf

Zarządzenie Nr 323/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 323.pdf

Zarządzenie Nr 324/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 324.pdf

Zarządzenie Nr 325/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 325.pdf

Zarządzenie Nr 326/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 326.pdf

Zarządzenie Nr 327/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 327.pdf

Zarządzenie Nr 328/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 328.pdf

Zarządzenie Nr 329/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 329.pdf

Zarządzenie Nr 330/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 330.pdf

Zarządzenie Nr 331/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 331.pdf

Zarządzenie Nr 332/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 332.pdf

Zarządzenie Nr 332A/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 320/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2021 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 332A.pdf

Zarządzenie Nr 333/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 333.pdf

Zarządzenie Nr 334/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych – Jednoosobowej Spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik zarządzania nieruchomościami komunalnymi

PDFZarządzenie Nr 334.pdf

Zarządzenie Nr 335/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 września 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 335.pdf

Zarządzenie Nr 336/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 16 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 336.pdf

Zarządzenie Nr 337/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 16 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 337.pdf

Zarządzenie Nr 338/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 338.pdf

Zarządzenie Nr 339/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 339.pdf

Zarządzenie Nr 340/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 340.pdf

Zarządzenie Nr 341/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 341.pdf

Zarządzenie Nr 342/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 342.pdf

Zarządzenie Nr 343/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 343.pdf

Zarządzenie Nr 344/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 344.pdf

Zarządzenie Nr 345/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 345.pdf

Zarządzenie Nr 346/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 346.pdf

Zarządzenie Nr 347/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 347.pdf

Zarządzenie Nr 348/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 348.pdf

Zarządzenie Nr 349/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 349.pdf

Zarządzenie Nr 350/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 350.pdf

Zarządzenie Nr 351/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 351.pdf

Zarządzenie Nr 352/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 352.pdf

Zarządzenie Nr 353/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 353.pdf

Zarządzenie Nr 354/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 354.pdf

Zarządzenie Nr 355/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 355.pdf

Zarządzenie Nr 356/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 356.pdf

Zarządzenie Nr 357/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 357.pdf

Zarządzenie Nr 358/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 358.pdf

Zarządzenie Nr 359/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 359.pdf

Zarządzenie Nr 360/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 360.pdf

Zarządzenie Nr 361/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 361.pdf

Zarządzenie Nr 362/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 362.pdf

Zarządzenie Nr 363/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 363.pdf

Zarządzenie Nr 364/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 364.pdf

Zarządzenie Nr 365/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 365.pdf

Zarządzenie Nr 366/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2021 r.z mieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 366.pdf

Zarządzenie Nr 367/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 367.pdf

Zarządzenie Nr 368/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych – Jednoosobowej Spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik zarządzania nieruchomościami komunalnymi

PDFZarządzenie Nr 368.pdf

Zarządzenie Nr 369/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 369.pdf

Zarządzenie Nr 370/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 370.pdf

Zarządzenie Nr 371/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 371.pdf

Zarządzenie Nr 372/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 372.pdf

Zarządzenie Nr 373/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 373.pdf

Zarządzenie Nr 374/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 374.pdf

Zarządzenie Nr 375/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 375.pdf

Zarządzenie Nr 376/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 376.pdf

Zarządzenie Nr 377/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 377.pdf

Zarządzenie Nr 378/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2021 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych Gminy Prudnik w 2021 roku

PDFZarządzenie Nr 378.pdf

Zarządzenie Nr 379/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 379.pdf

Zarządzenie Nr 380/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 380.pdf

Zarządzenie Nr 381/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 381.pdf

Zarządzenie Nr 382/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 382.pdf

Zarządzenie Nr 383/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 października 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 383.pdf

Zarządzenie Nr 384/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 października 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 384.pdf

Zarządzenie Nr 385/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 października 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 385.pdf

Zarządzenie Nr 386/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 386.pdf

Zarządzenie Nr 387/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 387.pdf

Zarządzenie Nr 388/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 388.pdf

Zarządzenie Nr 389/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 389.pdf

Zarządzenie Nr 390/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 390.pdf

Zarządzenie Nr 391/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2021 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 391.pdf

Zarządzenie Nr 392/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych – Jednoosobowej Spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik zarządzania nieruchomościami komunalnymi

PDFZarządzenie nr 392.pdf

Zarządzenie Nr 393/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie nr 393.pdf

Zarządzenie Nr 394/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie nr 394.pdf

Zarządzenie Nr 395/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października 2021 r. w sprawie sprawie określenia wzorów dokumentów, które obowiązują podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań w ramach projektu pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik”, ze środków budżetu Gminy Prudnik oraz środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza

PDFZarządzenie nr 395.pdf

Zarządzenie Nr 396/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 396.pdf

Zarządzenie Nr 397/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 397.pdf

Zarządzenie Nr 398/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października 2021 r. w sprawie określenia procedury analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Prudnik oraz określenia ogólnego schematu procedury kontroli tych przedsiębiorców

PDFZarządzenie Nr 398.pdf

Zarządzenie Nr 399/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 października 2021 r. sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 399.pdf

Zarządzenie Nr 401/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 października 2021 r. sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Prudnik przed upływem ustalonego okresu trwania użytkowania wieczystego

PDFZarządzenie nr 401.pdf

Zarządzenie Nr 402/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 402.pdf

Zarządzenie Nr 403/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 403.pdf

Zarządzenie Nr 404/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 404.pdf

Zarządzenie Nr 405/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 405.pdf

Zarządzenie Nr 406/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 406.pdf

Zarządzenie Nr 407/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 407.pdf

Zarządzenie Nr 408/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 408.pdf

Zarządzenie Nr 409/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 409.pdf

Zarządzenie Nr 410/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021-2024

PDFZarządzenie Nr 410.pdf

Zarządzenie Nr 411/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 411.pdf

Zarządzenie Nr 412/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów  na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 412.pdf

Zarządzenie Nr 413/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 413.pdf

Zarządzenie Nr 414/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 414.pdf

Zarządzenie Nr 415/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów  na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 415.pdf

Zarządzenie Nr 416/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 416.pdf

Zarządzenie Nr 417/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 417.pdf

Zarządzenie Nr 418/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 418.pdf

Zarządzenie Nr 419/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 419.pdf

Zarządzenie Nr 420/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 420.pdf

Zarządzenie Nr 421/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 421.pdf

Zarządzenie Nr 422/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 422.pdf

Zarządzenie Nr 423/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 423.pdf

Zarządzenie Nr 424/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 424.pdf

Zarządzenie Nr 425/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

PDFZarządzenie Nr 425.pdf

Zarządzenie Nr 426/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 426.pdf

Zarządzenie Nr 427/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 427.pdf

Zarządzenie Nr 428/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 428.pdf

Zarządzenie Nr 429/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 429.pdf

Zarządzenie Nr 430/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 07 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 430.pdf

Zarządzenie Nr 431/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 431.pdf

Zarządzenie Nr 432/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 432.pdf

Zarządzenie Nr 433/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 433.pdf

Zarządzenie Nr 434/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 434.pdf

Zarządzenie Nr 435/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 435.pdf

Zarządzenie Nr 436/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 436.pdf

Zarządzenie Nr 437/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku

PDFZarządzenie Nr 437.pdf

Zarządzenie Nr 438/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 438.pdf

Zarządzenie Nr 438A/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie 438A.pdf

Zarządzenie Nr 439/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 439.pdf

Zarządzenie Nr 440/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 440.pdf

Zarządzenie Nr 441/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 441.pdf

Zarządzenie Nr 442/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 442.pdf

Zarządzenie Nr 443/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 443.pdf

Zarządzenie Nr 444/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 444.pdf

Zarządzenie Nr 445/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 445.pdf

Zarządzenie Nr 446/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 446.pdf

Zarządzenie Nr 447/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

PDFZarządzenie Nr 447.pdf

Zarządzenie Nr 448/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 448.pdf

Zarządzenie Nr 449/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 449.pdf

Zarządzenie Nr 450/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 450.pdf

Zarządzenie Nr 451/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 451.pdf

Zarządzenie Nr 452/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 452.pdf

Zarządzenie Nr 453/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 453.pdf

Zarządzenie Nr 454/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 454.pdf

Zarządzenie Nr 455/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 455.pdf

Zarządzenie Nr 456/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 456.pdf

Zarządzenie Nr 457/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 457.pdf

Zarządzenie Nr 458/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 458.pdf

Zarządzenie Nr 459/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów  na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 459.pdf

Zarządzenie Nr 460/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 460.pdf

Zarządzenie Nr 461/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 461.pdf

Zarządzenie Nr 462/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 462.pdf

Zarządzenie Nr 463/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 463.pdf

Zarządzenie Nr 464/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 464.pdf

Zarządzenie Nr 465/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 465.pdf

Zarządzenie Nr 466/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 466.pdf

Zarządzenie Nr 467/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 467.pdf

Zarządzenie Nr 468/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia częstotliwości weryfikacji wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony w mieszkaniowym zasobie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 468.pdf

Zarządzenie Nr 469/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 469.pdf

Zarządzenie Nr 470/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 07 stycznia 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 470.pdf

Zarządzenie Nr 471/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 471.pdf

Zarządzenie Nr 472/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 472.pdf

Zarządzenie Nr 473/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku na rok 2022

PDFZarządzenie Nr 473.pdf

Zarządzenie Nr 474/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 474.pdf

Zarządzenie Nr 475/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 475.pdf

Zarządzenie Nr 476/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 476.pdf

Zarządzenie Nr 477/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 477.pdf

Zarządzenie Nr 478/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 478.pdf

Zarządzenie Nr 479/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 479.pdf

Zarządzenie Nr 480/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 480.pdf

Zarządzenie Nr 481/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

PDFZarządzenie Nr 481.pdf

Zarządzenie Nr 482/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 482.pdf

Zarządzenie Nr 483/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 483.pdf

Zarządzenie Nr 484/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 484.pdf

Zarządzenie Nr 485/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 485.pdf

Zarządzenie Nr 486/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 486.pdf

Zarządzenie Nr 487/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 487.pdf

Zarządzenie Nr 488/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 488.pdf

Zarządzenie Nr 489/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 489.pdf

Zarządzenie Nr 490/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2021 r. w  sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych w mieszkaniowym zasobie gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 490.pdf

Zarządzenie Nr 491/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych – Jednoosobowej Spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik zarządzania nieruchomościami komunalnymi

PDFZarządzenie Nr 491.pdf

Zarządzenie Nr 492/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia zadań oraz ustalenia zasad zlecenia i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Zakład Usług Komunalnych – Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o.

PDFZarządzenie Nr 492.pdf