Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu 2021

Zarządzenie Nr 120/1/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Prudniku i trybu pracy komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr 120-1.pdf

Zarządzenie Nr 120/2/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu postępowania przy dokonywaniu w Urzędzie Miejskim w Prudniku wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

PDFZarządzenie Nr 120-2.pdf

Zarządzenie Nr 120/3/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 120-3.pdf

Zarządzenie Nr 120/4/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-4.pdf

Zarządzenie Nr 120/5/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień

PDFZarządzenie Nr 120-5.pdf

Zarządzenie Nr 120/6/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Prudnik do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Prudnika

PDFZarządzenie Nr 120-6.pdf

Zarządzenie Nr 120/7/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie cofnięcia upoważnień dla Skarbnika Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 120-7.pdf

Zarządzenie Nr 120/8/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr 120-8.pdf

Zarządzenie Nr 120/9/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-9.pdf

Zarządzenie Nr 120/10/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu doradczego ds. Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-10.pdf

Zarządzenie Nr 120/11/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w związku z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO PN-ISO/IEC 27001

PDFZarządzenie Nr 120-11.pdf

Zarządzenie Nr 120/12/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie cofnięcia upoważnień dla Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

PDFZarządzenie Nr 120-12.pdf

Zarządzenie Nr 120/13/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Prudnika

PDFZarządzenie Nr 120-13.pdf

Zarządzenie Nr 120/14/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 20 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzanie Nr 120-14.pdf

Zarządzenie Nr 120/15/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Doradczego ds. Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie nr 120-15.pdf

Zarządzenie Nr 120/16/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy w dniu 25 grudnia 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 120-16.pdf