Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

ZAPROSZENIE

Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, w związku z koniecznością wykonania zadania pn. „Wyjazdy edukacyjne” oraz „Wyjazdy do teatru” w ramach utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Prudnik, z siedzibą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance

zaprasza do składania ofert cenowych na realizację następujących zadań:

I – Organizacja wyjazdów edukacyjnych

Pozycja

numer

Oznaczenie
zadania

Nazwa zadania

Parametry

1

2

3

8

1.1

I.1

Wyjazd edukacyjny do Brzegu

Przejazd na trasie Moszczanka – Brzeg – Moszczanka. Jednodniowy wyjazd autokarem do Brzegu, liczba uczestników: 40, obiad dla 40 osób, bilety wstępu: Zamek Piastów Śląskich.

Termin realizacji: 27.06.2021 r. – 09.07.2021 r.

1.2

I.1

Wyjazd edukacyjny do Opola

Przejazd na trasie Moszczanka – Opole – Moszczanka. Jednodniowy wyjazd autokarem do Opola, liczba uczestników: 40, obiad dla 40 osób, bilety wstępu: skansen w Bierkowicach, Muzeum Polskiej Piosenki, Muzeum Śląska Opolskiego.

Termin realizacji: 27.06.2021 r. – 09.07.2021 r.

1.3

I.1

Wyjazd edukacyjny do Krasiejowa

Przejazd na trasie Moszczanka – Krasiejów – Moszczanka. Jednodniowy wyjazd autokarem do Krasiejowa, liczba uczestników: 40, obiad dla 40 osób, bilety wstępu: Jurapark.

Termin realizacji: 27.06.2021 r. – 09.07.2021 r.

1.4

I.1

Wyjazd edukacyjny na Górę Św. Anny

Przejazd na trasie Moszczanka – Góra Św. Anny – Moszczanka. Jednodniowy wyjazd autokarem na Górę Św. Anny, liczba uczestników: 40, obiad dla 40 osób, bilety wstępu: Muzeum Czynu Powstańczego.

Termin realizacji: 27.06.2021 r. – 09.07.2021 r.

1.5

I.1

Wyjazd edukacyjny do Mosznej

Przejazd na trasie Moszczanka – Moszna – Moszczanka. Jednodniowy wyjazd autokarem do Mosznej, liczba uczestników: 40, obiad dla 40 osób, bilety wstępu: Zamek w Mosznej.

Termin realizacji: 27.06.2021 r. – 09.07.2021 r.

 

II – Organizacja wyjazdów do teatru

Pozycja

numer

Oznaczenie
zadania

Nazwa zadania
(dostawy / usługi / roboty budowlane)

 

1

2

3

8

1.1

II.1

Wyjazd do teatru do Opola

Przejazd na trasie Moszczanka – Opole – Moszczanka. Dwa jednodniowe wyjazdy autokarem/busem do Opola, liczba uczestników: 10, obiad dla 10 osób, bilety wstępu: 2 spektakle w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Termin realizacji: 26.06.2021 r. – 10.07.2021 r.

 

 

Oferent jest zobowiązany do:

- organizacji 5 wyjazdów edukacyjnych oraz 2 wyjazdów do teatru,

- zapewnienia wyżywienia – obiadu dla uczestników wyjazdu oraz biletów wstępu,

- uiszczenia wszystkich opłat związanych z prawidłowym wykonaniem zadania.

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem:

„oferta na:

„Wyjazdy edukacyjne” oraz „Wyjazdy do teatru” w ramach utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Prudnik, z siedzibą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance

należy złożyć do dnia 16.06.2021 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku

Oferta winna zawierać:

- nazwę i adres składającego ofertę,

- datę sporządzenia oferty,

- cenę brutto wyrażoną cyfrowo i słownie ( w tym cena netto + VAT),

- oferta winna być podpisana przez uprawnioną osobę ubiegającą się o zamówienie a w przypadku firm przez uprawnionych przedstawicieli.

Termin wykonania zadania najpóźniej do 15.07.2021 r.

Do powyższego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

W załączeniu:

  1. DOCXoferta.docx

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak