Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu w kraju

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.), w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024”.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5 - letniego cyklu obejmują 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. trakach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia na terenie woj. opolskiego, są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Brzegu.

W związku z powyższym informujemy wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia osobom dokonującym inwentaryzacji wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych, według zasad określonych w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu”, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywanie cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.