Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2022

Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/907/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2022

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 2A/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 2A.pdf

Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Łąka Prudnicka

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zwrotu wydatków w 2022 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu 23. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego 03-05.06.2022 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie 23. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik, na rok szkolny 2022/2023

PDFZarządzenie nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postepowań w sprawach dodatku osłonowego

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie obciążenia nieruchomości nieodpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 39.pdf

Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 40.pdf

Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2022

PDFZarządzenie nr 42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 43.pdf

Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 45.pdf

Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie powołania gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PDFZarządzenie nr 48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

PDFZarządzenie nr 49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 50.pdf

Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Piastowskiej 59 w Prudniku

PDFZarządzenie nr 54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 57.pdf

Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 58.pdf

Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 59.pdf

Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 60.pdf

Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 61.pdf

Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 62.pdf

Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 63.pdf

Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 64.pdf

Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 65.pdf

Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 67.pdf

Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 68.pdf

Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 69.pdf

Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 70.pdf

Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 71.pdf

Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 72.pdf

Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 74.pdf

Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 75.pdf

Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 76.pdf

Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 77.pdf

Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2022 r. w  sprawie zatwierdzenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu w 2022 roku

PDFZarządzenie Nr 78.pdf

Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zwołania wyborczego Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Łąka Prudnicka

PDFZarządzenie nr 79.pdf

Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2022 roku

PDFZarządzenie Nr 80.pdf

Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 81.pdf

Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku

PDFZarządzenie nr 82.pdf

Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej

PDFZarządzenie nr 83.pdf

Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 84.pdf

Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 85.pdf

Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 86.pdf

Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 87.pdf

Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 88.pdf

Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w składzie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PDFZarządzenie Nr 89.pdf

Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 90.pdf

Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie nr 91.pdf

Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 92.pdf

Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 93.pdf

Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 94.pdf

Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 95.pdf

Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 96.pdf

Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 97.pdf

Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 98.pdf

Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 99.pdf

Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 100.pdf

Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 101.pdf

Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki SIM Opolskie Południe sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 102.pdf

Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2022

PDFZarządzenie Nr 103.pdf

Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 104.pdf

Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 105.pdf

Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 106.pdf

Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie nr 107.pdf

Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 108.pdf

Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie nr 109.pdf

Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 110.pdf

Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 111.pdf

Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 112.pdf

Zarządzenie Nr 113/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie nr 113.pdf

Zarządzenie Nr 114/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 114.pdf

Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 115.pdf

Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zbiorczego zestawienia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik na lata 2016-2032

PDFZarządzenie Nr 116.pdf

Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 117.pdf

Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 118.pdf

Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 119.pdf

Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie nr 120.pdf

Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 121.pdf

Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 122.pdf

Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 123.pdf

Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 124.pdf

Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie nr 125.pdf

Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie nr 126.pdf

Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 127.pdf

Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 128.pdf

Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 129.pdf

Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 130.pdf

Zarządzenie Nr 131/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 131.pdf

Zarządzenie Nr 132/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Wierzbiec

PDFZarządzenie Nr 132.pdf

Zarządzenie Nr 133/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 133.pdf

Zarządzenie Nr 134/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 134.pdf

Zarządzenie Nr 135/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2022 r. uchylające zarządzenia Nr 219/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 października 2017 r. oraz Nr 45/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 135.pdf

Zarządzenie Nr 136/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych

PDFZarządzenie Nr 136.pdf

Zarządzenie Nr 137/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 137.pdf

Zarządzenie Nr 138/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 138.pdf

Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 23 marca 2022 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 139.pdf

Zarządzenie Nr 140/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2022 r. w  sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 140.pdf

Zarządzenie Nr 141/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2022 r. w  sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 141.pdf

Zarządzenie Nr 142/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2022 r. w  sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 142.pdf

Zarządzenie Nr 143/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 143.pdf

Zarządzenie Nr 144/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 144.pdf

Zarządzenie Nr 145/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 145.pdf

Zarządzenie Nr 146/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 146.pdf

Zarządzenie Nr 147/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 147.pdf

Zarządzenie Nr 148/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 148.pdf

Zarządzenie Nr 149/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 149.pdf

Zarządzenie Nr 150/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 150.pdf

Zarządzenie Nr 151/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej

PDFZarządzenie Nr 151.pdf

Zarządzenie Nr 152/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 152.pdf

Zarządzenie Nr 153/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 153.pdf

Zarządzenie Nr 154/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 154.pdf

Zarządzenie Nr 155/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 155.pdf

Zarządzenie Nr 156/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 156.pdf

Zarządzenie Nr 157/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 157.pdf

Zarządzenie Nr 158/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 158.pdf

Zarządzenie Nr 159/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 159.pdf

Zarządzenie Nr 160/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 160.pdf

Zarządzenie Nr 161/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 161.pdf

Zarządzenie Nr 162/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 162.pdf

Zarządzenie Nr 163/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 163.pdf

Zarządzenie Nr 164/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 164.pdf

Zarządzenie Nr 165/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 165.pdf

Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 10.01.2022 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych

PDFZarządzenie Nr 166.pdf

Zarządzenie Nr 167/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 167.pdf

Zarządzenie Nr 168/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 168.pdf

Zarządzenie Nr 169/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 169.pdf

Zarządzenie Nr 170/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 170.pdf

Zarządzenie Nr 171/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 171.pdf

Zarządzenie Nr 172/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 172.pdf

Zarządzenie Nr 173/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 173.pdf

Zarządzenie Nr 174/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 174.pdf

Zarządzenie Nr 175/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 175.pdf

Zarządzenie Nr 176/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 176.pdf

Zarządzenie Nr 177/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 177.pdf

Zarządzenie Nr 178/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 178.pdf

Zarządzenie Nr 179/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia zadań oraz ustalenia zasad zlecenia i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Zakład Usług Komunalnych w Prudniku – Jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o.

PDFZarządzenie Nr 179.pdf

Zarządzenie Nr 180/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2022 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 180.pdf

Zarządzenie Nr 181/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 181.pdf

Zarządzenie Nr 182/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 182.pdf

Zarządzenie Nr 183/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 183.pdf

Zarządzenie Nr 184/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 184.pdf

Zarządzenie Nr 185/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 185.pdf

Zarządzenie Nr 186/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 19/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu 23. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego 03-05.06.2022 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie 23. Wystawy Twórców Ludowych i  Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego

PDFZarządzenie Nr 186.pdf

Zarządzenie Nr 187/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 187.pdf

Zarządzenie Nr 188/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 188.pdf

Zarządzenie Nr 189/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 189.pdf

Zarządzenie Nr 190/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2022 r. określające sposób wykonania uchwały Nr LX/988/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Prudnik na rok 2022

PDFZarządzenie Nr 190.pdf

Zarządzenie Nr 191/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 191.pdf

Zarządzenie Nr 192/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 192.pdf

Zarządzenie Nr 193/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 193.pdf

Zarządzenie Nr 194/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2022 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 194.pdf

Zarządzenie Nr 195/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2022 r. w  sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PDFZarządzenie Nr 195.pdf

Zarządzenie Nr 196/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 196.pdf

Zarządzenie Nr 197/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 197.pdf

Zarządzenie Nr 198/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 198.pdf

Zarządzenie Nr 199/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 199.pdf

Zarządzenie Nr 200/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Prudnickiej

PDFZarządzenie Nr 200.pdf

Zarządzenie Nr 201/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 201.pdf

Zarządzenie Nr 202/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 202.pdf

Zarządzenie Nr 203/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 203.pdf

Zarządzenie Nr 204/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 204.pdf

Zarządzenie Nr 205/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 205.pdf

Zarządzenie Nr 206/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 206.pdf

Zarządzenie Nr 207/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 207.pdf

Zarządzenie Nr 208/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 208.pdf

Zarządzenie Nr 209/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 209.pdf

Zarządzenie Nr 210/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 210.pdf

Zarządzenie Nr 211/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 211.pdf

Zarządzenie Nr 212/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 212.pdf

Zarządzenie Nr 213/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 213.pdf

Zarządzenie Nr 214/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 214.pdf

Zarządzenie Nr 215/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 215.pdf