Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie prac na drzewostanie Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku

 

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu (148,30KB)
PDF2. Specyfikacja warunków zamówienia (833,53KB)
DOC3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (187,50KB)

DOCX4. Opis przedmiotu zamówienia część 1 PARK (30,30KB)
DOCX5. Opis przedmiotu zamówienia część 2 CMENTARZ (33,67KB)
 

6. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ 1 - PARK

PDFID-Park-Prudnik-opis (5,87MB)
PDFUzupełnienie-ID (230,07KB)
PDFRYS_1.0. (18,95MB)
PDFRYS_1.1. (12,58MB)
PDFRYS_1.2 (14,24MB)
PDFRYS_1.3 (12,76MB)
PDFRYS_1.4 (14,44MB)
PDFRYS_2 (18,95MB)

PDFDecyzje Park (14,05MB)
PDFPR_GOSPODARKA DRZEWOSTANEM_PARK (247,52KB)
 

CZĘŚĆ 2 - CMENTARZ KOMUNALNY

1) Cmentarz Prudnik

PDFID-Cmentarz-Prudnik-opis (1,66MB)
PDFZestawienie ilościowe zabiegów pielęgnacyjnych (213,52KB)

PDFRYS_1-aktualizacja25.10.2021 (4,76MB)
PDFDecyzje Cmentarz (11,47MB)
PDFPR_GOSPODARKA DRZEWOSTANEM_CMENTARZ (225,06KB)
 

2) Projekt nasadzeń uzupełniających Cmentarz

PDFCmentarz-Prudnik-projekt-nasadzen (640,39KB)

PDFCmentarz-Prudnik-projekt-nasadzen-Rys1 (1,13MB)

PDFPR_NASADZENIA UZUPEŁNIAJĄCE_PRUDNIK CMENTARZ (82,23KB)
 

3) Projekt zieleni - skwer Cmentarz

PDFPW_CM-Prudnik_ZIELEN_OPIS (1,21MB)
PDFRys1-ID_CM-Prudnik_ZIELEN (409,83KB)
PDFRys2-PW-Z_CM-Prudnik_ZIELEN_OCHRONA (534,40KB)

PDFRys3-PW-Z_CM-Prudnik_ZIELEN (567,28KB)
PDFRys4-PW-Z_CM-Prudnik_ZIELEN-wymiarowanie (585,63KB)
JPEGujęcie 1 (225,87KB)
JPEGujęcie2 (264,08KB)

PDFPR_NASADZENIA_PRUDNIK ZIELENIEC CMENTARZ (227,49KB)

PDF7. Zmiany do specyfikacji warunków zamówienia (4,25MB)

PDF8. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (193,65KB)

PDF9. Informacja z otwarcia ofert (395,97KB)

PDF10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (303,34KB)

PDF11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Park Miejski (115,98KB)
PDF12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Cmentarz Komunalny (115,76KB)

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy (50,51KB)

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy cz. 2 (52,03KB)