Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania oferty na "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik w 2022 r."

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE  O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 130 000 zł
 

Burmistrz Prudnika ogłasza procedurę zapytania ofertowego  na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Prudnik w 2022 r.”

 

Zadanie obejmuje demontaż pokrycia dachowego i elewacji z płyt falistych i płaskich, załadunek, transport oraz unieszkodliwianie w ilości ok. 12,762 Mg (ok. 793,00 m2)  oraz transport, załadunek i unieszkodliwienie zdeponowanych na nieruchomościach płyt azbestowych w ilości ok. 39,131 Mg (ok. 2 367,10 m²) pochodzących z terenu Gminy Prudnik.

Łączna ilości odpadów zawierających azbest to ok. 51,893 Mg (3 160,10 m²).

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac z właścicielem (posiadaczem) nieruchomości oraz sporządzenia harmonogramu,  jednakże  całość  robót  musi zostać ukończona do dnia 08.08.2022 r.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w opisie zapytania ofertowego. 

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.05.2022r. do godz. 14.00. Oferta może być złożona za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3.

Osoby uprawnione  do kontaktu z oferentem:

Jadwiga Mulik, Urząd Miejski w Prudniku, pokój nr 3, tel. 77/4066210

Szymon Kroczak, Urząd Miejski w Prudniku,  pokój nr 8, tel. 77/4066212

 

                                                                                                                                                                      Burmistrz Prudnika

                                                                                                                                                                 Grzegorz Zawiślak

                                                                                             

PDFZapytanie ofertowe 20.04.2022r. AZBEST.pdf

DOCXZałacznik nr 5.docx
DOCXZałącznik nr 4.docx
DOCXZałącznik nr 3.docx
DOCXZałącznik nr 2.docx
PDFZałącznik nr 1 - Wykaz nieruchomości objętych zadaniem.pdf