Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXVI z dnia 29 września 2022 r.

PDFDruk nr 1177- Stan bezpieczeństwa Gminy Prudnik za rok 2021 KPP w Prudniku.pdf (3,65MB)

PDFDruk nr 1178 - Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Prudnik za rok 2021 - KPPSP w Prudniku.pdf (4,61MB)

PDFDruk nr 1179- Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Prudnik za 2021 rok.pdf (2,38MB)

PDFDruk nr 1180 - Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Prudniku za 2021 rok.pdf (3,66MB)

PDFDruk nr 1181 - Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r..pdf (1,64MB)

PDFDruk nr 1181 - Informacja za I półrocze 2022 r. zał. 1.pdf (186,99KB)

PDFDruk nr 1181 - Informacja za I półrocze 2022 r. zał. 2.pdf (781,96KB)

PDFDruk nr 1181 - Informacja za I półrocze 2022 r. zał. 3.pdf (1,83MB)

PDFDruk nr 1181 - Załącznik nr 4- inwestycje półrocze 2022.pdf (262,89KB)

PDFDruk nr 1181 - Załącznik nr 5 - dotacje za I półrocze 2022.pdf (253,50KB)

PDFDruk nr 1181 - Załącznik nr 6 - instytucje kultury.pdf (428,96KB)

PDFDruk nr 1182 - INFORMACJA wyk. WPF za I pólrocze 2022 r.pdf (203,45KB)

PDFDruk nr 1183- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok.pdf (725,52KB)

PDFDruk nr 1184 - Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 - 2025.pdf (3,66MB)

PDFDruk nr 1185 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozoju Mieszkalnictwa.pdf (192,77KB)

PDFDruk nr 1186 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (228,45KB)

PDFDruk nr 1187 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (240,92KB)

PDFDruk nr 1188 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (235,50KB)

PDFDruk nr 1189 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (233,84KB)

PDFDruk nr 1190 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf (237,79KB)

PDFDruk nr 1191 - Projekt uchwały w sprawie oddania w najem części hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku.pdf (236,93KB)

PDFDruk nr 1192 - Projekt uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku.pdf (241,42KB)

PDFDruk nr 1193 - Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dębowiec w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółek wsi Dębowiec.pdf (253,81KB)

PDFDruk nr 1194 - Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.pdf (626,06KB)

PDFDruk nr 1195 - Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,.pdf (276,99KB)

PDFDruk nr 1196 - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (224,14KB)