Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2023.1094, ze zm.),

BURMISTRZ PRUDNIKA, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

  • Rada Miejska w Prudniku, na sesji w dniu 30 stycznia 2024 r., uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika – uchwała Nr LXXXVIII/1360/2024 (opublikowana w Dz. Urz. Woj.2024 poz.365, z dnia 6 lutego 2024 r.);
    Z treścią w/w dokumentu można zapoznać się w na stronie BIP Prudnik pod adresem:

https://bip.prudnik.pl/images/uchwala-nr-lxxxviii_1360_2024.pdf       

 do uchwalonego dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika, zostały załączone, przez Burmistrza Prudnika:

a) pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa, (sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b)  pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z treścią uchwalonego, przez Radę Miejską w Prudniku, dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku pok. Nr 24, 25, przy ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Prudnika danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Prudnika.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.