Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat, uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do wniosku o przyznanie świadczenia składanego do KRUS należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Burmistrza Prudnika  potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa na terenie Gminy Prudnik.

W związku z powyższym Burmistrz Prudnika na podstawie posiadanych dokumentów  wydaje zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

Jeżeli Burmistrz Prudnika nie będzie posiadał danych potwierdzających okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Dodatkowo do wniosku do KRUS osoba uprawniona będzie musiała dołączyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

 Wnioski o wydanie zaświadczenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3.  Zachęcamy do skorzystania z przygotowanego wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia.

Dodatkowo link do strony KRUS: https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

pdfustawa-o-swiadczeniu-pienieznym-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa.pdf197.14 KB

docxwniosek-do-burmistrza-prudnika-o-wydanie-zaswiadczenia-o-pelnieniu-funkcji-soltysa.docx16.04 KB

pdfwniosek-do-burmistrza-prudnika-o-wydanie-zaswiadczenia-o-pelnieniu-funkcji-soltysa.pdf153.4 KB

pdfklauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.pdf117.51 KB

pdfwniosek-do-krus-o-przyznanie-swiadczenia-pienieznego-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa.pdf305.16 KB

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.