Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Ciepłe mieszkanie I edycja

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

                                                                     cieplemieszkanie logo bez tla 1

Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Prudnik

Stan na Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  przez Beneficjentów końcowych Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym
 30.04.2024r.  24  4  15 226,95 PLN
 
   

 OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć  w ramach  Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Prudnik

 

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Prudnik.

W związku z zawartą umową w ramach Programu Priorytetowego  „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Opolu Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Prudnik oraz spełniających kryteria dochodowe określone w Programie.

 

Nabór wniosków i podpisywanie umów z Gminą będzie realizowane do dnia 30.06.2025 roku.

Celem Programu jest poprawa  jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dofinansowaniem objęte są następujące działania:

1. Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, oraz:

a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na  pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

2. Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

a) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;

b) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

c) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

d) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów Beneficjenta końcowego lub Beneficjenta końcowego oraz osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 15 000,00  zł na jeden lokal mieszkalny;

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny;

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

 

Kosztami kwalifikowanymi będą wydatki poniesione po podpisaniu przez Beneficjenta końcowego umowy o dofinansowanie z Gminą Prudnik.  

Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej
w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Prudniku, przy ul. Kościuszki 3, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 7.15-16.30, wtorek-czwartek od 7.15-15.15, piątek od 7.15-14.00 lub nadać pocztą.  

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Prudniku (biuro podawcze) oraz na stronie internetowej: bip.prudnik.pl.

Załączniki

pdfzarzadzenie-nr-162_2023.pdf73.02 KB

docx2.-regulamin-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-przedsiewziec.docx59.4 KB

docx3.-wniosek-o-dofinansowanie.docx81.56 KB

docx4.-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.docx53.58 KB

docx5.-oswiadczenie-wspolmalzonka-i-wspolwlasciciela.docx35.81 KB

docx6.-pelnomocnictwo.docx34.6 KB

docx7.-wzor-umowy-o-dofinansowanie.docx33.24 KB

docx8.-wniosek-o-platnosc.docx64.09 KB

docx9.-instrukcja-wypelnienia-wniosku-o-platnosc.docx34.17 KB

docx10.-protokol-odbioru-prac-wykonawcy.docx33.49 KB

docx11.-zestawienie-dokumentow-do-wniosku-o-platnosc.docx21.32 KB

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOTACJI DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA
I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

DLA WŁAŚCICIELI LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

W RAMACH PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie” będzie można uzyskać m.in. na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Beneficjentem Programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Prudnik oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 000 zł,

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 37 500 zł.

UWAGA! Kosztami kwalifikowalnymi będą wydatki poniesione po podpisaniu przez Beneficjenta końcowego Umowy o dofinansowanie z Gminą Prudnik.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania proszone są o

złożenie wstępnej deklaracji (ankiety) do 16 grudnia 2022 roku.

Deklaracje (ankiety) należy składać w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 w punkcie obsługi interesanta.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu – pok. nr 3 lub pod numerem telefonu: 77/4066210 lub 77/4066212.

Przed wypełnieniem i złożeniem deklaracji (ankiety)  należy zapoznać się z wymogami Programu: www.wfosigw.opole.pl

                                                                                                                                                    Burmistrz Prudnika

                                                                                                                                                      Grzegorz Zawiślak

 

pdfcieple-mieszkanie-ogloszenie.pdf82.38 KB

pdfcieple-mieszkanie-ankieta.pdf132.69 KB

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 luty 2023 09:50 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 maj 2023 12:10 Jadwiga Mulik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 maj 2023 12:11 Jadwiga Mulik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 maj 2023 12:12 Jadwiga Mulik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 maj 2023 12:13 Jadwiga Mulik
Artykuł został zmieniony. środa, 06 wrzesień 2023 07:33 Jolanta Kowalska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 wrzesień 2023 07:04 Jolanta Kowalska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 październik 2023 12:27 Jolanta Kowalska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 listopad 2023 11:37 Jolanta Kowalska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 listopad 2023 13:27 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 grudzień 2023 08:41 Jolanta Kowalska
Artykuł został zmieniony. środa, 03 styczeń 2024 13:13 Jolanta Kowalska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 luty 2024 09:59 Jolanta Kowalska
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 marzec 2024 10:16 Jolanta Kowalska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 kwiecień 2024 09:29 Jolanta Kowalska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 maj 2024 06:53 Jolanta Kowalska