Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Burmistrz Prudnika

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Burmistrz Prudnika - Grzegorz Zawiślak
gz_rgb-1.jpg

Zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.

Wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania.

Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Miejskiej.

W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowowybranego Burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.

W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
określanie sposobu wykonywania uchwał,
gospodarowanie mieniem komunalnym,
wykonywanie budżetu,
zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 60 ustawy o samorządzie gminnym, za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Burmistrz.

Burmistrzowi przysługuje wyłącznie prawo:

zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielanych przez Radę Miejską,
emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielanych przez Radę Miejską,
dokonywania wydatków budżetowych,
zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
dysponowania rezerwami budżetu gminy,
blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie Opolskiemu uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

Akty ustanawiające przepisy porządkowe Burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w terminie 7 dni uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Prudniku określa Regulamin Organizacyjny.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 07 styczeń 2023 14:45 SM32
Artykuł został zmieniony. środa, 22 maj 2024 08:52 Tadeusz Górecki
Artykuł został zmieniony. środa, 22 maj 2024 08:55 Tadeusz Górecki