Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - KARTA USŁUG Nr 44/USC - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

herb

 KARTA USŁUG Nr 44/USC
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

 

Nazwa usługi: 

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1, (Ratusz) Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, 
tel. 77 4066245-46 
e-mail:  Godz. pracy
- poniedziałek - 7:15-16:30
- wtorek - czwartek - 7:15-15:15
- piątek - 7:15-14:00

Wymagane dokumenty:


 

  • wniosek,
  • dowód osobisty z aktualnym adresem zamieszkania
  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • odpis skrócony aktu małżeństwa (dot. wdowców i rozwiedzionych)
Opłaty:


 
  • zaświadczenie - 38,00 zł

Termin załatwienia sprawy:


 

Zgodnie ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, jednakże praktycznie sprawy załatwiane są od ręki.

Tryb odwoławczy: 

Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 14 dni od doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59)
  • ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z 1999 r. Nr 92, poz. 1058)

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego są zobowiązani także do przestrzegania umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu prawnego za granicą w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Informacje
dodatkowe:


 

Opłata skarbowa jest pobierana gotówką w kasie USC lub bezgotówkowo przelewem na konto Gmina Prudnik - 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 

Oryginały pokwitowania wpłaty wnioskodawca dołącza do podania.

Właściwość USC według miejsca zamieszkania.
Ważność zaświadczenia 3 miesiące od daty wydania.

Opracował:  Jan Odwrot
Sprawdził:   Naczelnik Wydziału - Danuta Król
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28 grudzień 2022 07:37 SM32