Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - KARTA USŁUG Nr 6/WMGiGP - Wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.
 herb  KARTA USŁUG Nr 6/WMGiGP
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel. 077 40 66 200, fax 077 40 66 228
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl,
e-mail:

Nazwa usługi: 

Wydawaniedecyzji zatwierdzających podziały nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej, parter, pokój nr 16, tel. 77 40 66 254, fax 77 40 66 228, e-mail: 
Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15

Wymagane dokumenty:


 

Wniosek do którego należy dołączyć następujące dokumenty (art 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami):

- stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości

- wypis i wyrys z katastru nieruchomości

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku,

- wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości

- wykaz zmian gruntowych

- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

- mapę z projektem podziału

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:


 

Od 1 do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję administracyjną.

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
  • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)

Informacje
dodatkowe:


 

Czynności techniczne geodezyjne wykonują uprawnieni geodeci na zlecenie wnioskodawcy - odpłatnie. 

 

Opracowała:   Henryk Szmulik
Sprawdził:    Naczelnik Wydziału – Krystyna Martyna 
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Henryk Szmulik
Data wytworzenia: 2007-11-12

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 28 grudzień 2022 08:09 SM32