Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - III przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Burmistrz Prudnika

ogłasza III przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż drewna

 1. Przedmiot sprzedaży stanowi drewno opałowe złożone w stosach:

Stos nr 1 - dł. stosu ok. 14,5 m, szer. stosu ok. 8,20 m, średnia wysokość stosu ok.1,70m.

Stos nr 2 – dł. stosu ok. 8,3 m, szer. stosu ok. 3,80 m, średnia wysokość stosuok. 1,30m.

Łączna ilość drewna: ok. 140 m3 (grubizny).

 1. Cena wywoławcza wynosi: 4 000,00 zł brutto.
 2. Oferta powinna zawierać:

1) nazwę i adres składającego ofertę albo nazwę firmy oraz jej siedzibę,

2) oferowaną cenę brutto za całości drewna (wyrażoną cyfrowo i słownie).

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wniósł zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na zakup drewna opałowego” w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik (punkt podawczy, parter) do dnia 29 grudnia 2021r. do godz. 10:00.
 2. Oferent przed złożeniem oferty winien dokonać wizji drewna przeznaczonego na sprzedaż.

Drewno można obejrzeć w dniach 15.12.2021r. i 20.12.2021r. w miejscu jego składowania na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 1 w Lubrzy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku, tel.: 781 761 131, 77 40 66 212. Każdy oferent może na miejscu dokonać własnych pomiarów oraz zapoznać się z jakością drewna.

 1. Miejsce i termin rozstrzygnięcia: otwarcie ofert nastąpi dnia 29 grudnia 2021r. o godz. 10:15.
 2. Kryterium oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto za zakup składowanego drewna.
 3. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
 1. uiszczenia opłaty za drewno, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury,
 2. zorganizowania transportu i poniesienia wszelkich kosztów z nim związanych, załadunku i rozładunku drewna, a także uprzątnięcia terenu, na którym zostało ono złożone w terminie 14 dni od daty sprzedaży.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny, w każdej chwili i każdym czasie.

Z tytułu odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia, nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Sprzedawcy.

O wynikach postępowania Sprzedający niezwłocznie zawiadomi wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 30 grudzień 2022 07:55 SM32