Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Zaproszenie do składania ofert cenowych - zakup urządzeń do rejestracji elektronicznego obiegu dokumentacji (Drukarka kodów)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Prudnik zaprasza do składania ofert cenowych na zakup 2 szt. drukarek kodów kreskowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Prudniku zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1. Zamawiający: Gmina Prudnik

                              ul. Kościuszki 3, 48-200  Prudnik

                              tel. 77 40 66 200,   fax  77 40 66 228, e-mail:

2. Przedmiot zamówienia:

przechwytywanie-3.jpg

3. Termin realizacji zamówienia: do 15 czerwca 2023 r.

4. Sposób obliczenia ceny i przygotowania oferty:

Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik  do zapytania ofertowego.  

W formularzu ofertowym należy podać cenę łączną z podatkiem VAT (brutto) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę oferty należy policzyć stosując następujące założenia:

Obliczenie ceny należy dokonać na formularzu  stanowiącym załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego, dodając wartości   netto poszczególnych  elementów dostawy, następnie doliczyć podatek VAT. Należy  wyliczyć wartości dostawy wszystkich pozycji. Pominięcie chociażby jednej pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Prudniku

ul. Kościuszki 3 

48-200 Prudnik,

sekretariat – pok. 102

  nie później niż o godzinie 10:00  dnia  05 czerwca 2023 r.

docxzalacznik-nr-1-drukarki-kodow.docx13.16 KB

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.