Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Nabór wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

ddadas

 bgk 2

Prudnik, dnia 11.08.2023 r.

INFORMACJA

W związku z uchwałą nr LXXV/1153/2023 Rady Miejskiej w Prudniku  z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie  określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Prudnik oraz Zarządzeniem nr 76/2023 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, informuję, że do dofinansowania zostały zgłoszone wnioski:

Lp.

Wnioskodawca

Lokalizacja zabytku

Zakres robót

1.

Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 7-9,

w Prudniku

ul. Sobieskiego 7,

48-200 Prudnik,

dz. nr 1461/149,

obręb: Prudnik

Wymiana pokrycia dachu dachówkowego budynku mieszkalno-usługowego

2.

Parafia Rzymskokatolicka
św. Anny w Niemysłowicach

Niemysłowice 102,

48-200 Prudnik,

dz. nr 197,

obręb: Niemysłowice

Remont konserwatorski elewacji kościoła

pw. św. Anny w Niemysłowicach

3

Wspólnota Mieszkaniowa

Rynek 22,

w Prudniku

Rynek 22,

48-200 Prudnik,

dz. nr 1795/163, 1794/163,

obręb: Prudnik

Remont klatki schodowej

w budynku mieszkalno-usługowym

4

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej

w Rudziczce

Rudziczka 216,

48-200 Prudnik,

dz. nr 68,

obręb: Rudziczka

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym kościoła pw. Trójcy Świętej w Rudziczce

5

Gmina Prudnik

ul. Wiejska,

48-200 Prudnik,

dz. nr 494/119,

obręb: Prudnik

Renowacja zabytkowej kapliczki
przy ul. Wiejskiej w Prudniku

6

Gmina Prudnik

- Rynek, 48-200 Prudnik,

dz. nr 429, obręb Prudnik

- ul. Głuchołaska, Łąka Prudnicka, 48-200 Prudnik,

dz. nr  320/5, 795/6

obręb: Łąka Prudnicka

Renowacja zabytków zlokalizowanych na Rynku w Prudniku oraz w Łące Prudnickiej:

- Pomnik św. Nepomucena, Kolumna Maryjna, Fontanna – Rynek, Prudnik

- Pomnika św. Nepomucena - Łąka Prudnicka

7

Gmina Prudnik

ul. Sobieskiego, ul. Kościelna, 48-200 Prudnik,

dz. nr 432, 898/438,

obręb: Prudnik

Renowacja zabytkowych łuków przyporowych zlokalizowanych na
ul. Kościelnej oraz ul. Sobieskiego

w Prudniku

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostało przyznane na zadania:

  1. Remont konserwatorski elewacji kościoła pw. św. Anny w Niemysłowicach, wnioskowanej przez Parafię Rzymskokatolicką św. Anny w Niemysłowicach,

na kwotę: 588.000,00 zł.

  1. Renowacja zabytkowej kapliczki przy ul. Wiejskiej w Prudniku,

wnioskowanej przez Gminę Prudnik,

na kwotę: 490.000,00 zł.

Gmina Prudnik ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu złożenia ofert i udziału własnego wnioskodawcy.

Zgodnie z Uchwałą nr LXXV/1153/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Prudnik – zwanej dalej uchwałą - , Gmina Prudnik ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji, które należy składać zgodnie z wzorem wniosku ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dotację na dany zabytek, w kategoriach ustalonych w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie robót i prac, które zostaną przeprowadzone (zakończone) najpóźniej w roku następującym po roku, w którym złożono wniosek. Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady konieczne na prace przy zabytku, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja może być udzielona w wysokości do 98% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku, z tym że wynikający z Rządowego Programu Ochrony Zabytków udział stanowiący co najmniej 2% wartości przewidzianego do realizacji zadania stanowi udział własny wnioskodawcy.

Wymogiem ubiegania się o dotację jest spełnienie kryteriów określonych w uchwale. Zgłoszone mogą być tylko takie wnioski, na realizację których nie wyłoniono jeszcze wykonawców a wnioskodawca będzie zobligowany do ich późniejszego wyłonienia. Dotacja udzielana będzie przez Gminę Prudnik , po wcześniejszym otrzymaniu rządowej promesy oraz po podjęciu uchwały przez Radę Miejską, o której mowa w § 4 ust 4 uchwały. Zadanie określone we wniosku powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zasady, tryb składania oraz wzór wniosku określone zostały w Uchwale.

Do wniosku obligatoryjnie winny być dołączone załączniki wymienione w uchwale.

Wnioski o dotację w zamkniętej i opisanej kopercie („wniosek udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku”) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, pokój 102 w terminie do dnia 29 marca 2023 r. do godziny 15°°.

Wnioski o dotacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

Gminie Prudnik przysługuje prawo do złożenia do Rządowego Programu Ochrony Zabytków maksymalnie dziesięciu wniosków o dofinansowanie. Gmina Prudnik zastrzega sobie prawo do złożenia własnych wniosków.

Informacja o zgłoszonych przez Gminę Prudnik wnioskach do dofinansowania zRządowegoProgramuOdbudowyZabytków,zostaniezamieszczonanastronieinternetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku.

 

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

 

pdfwniosek-o-udzielenie-dotacji.pdf162.92 KB

docxwniosek-o-udzielenie-dotacji-na-dofinansowanie-prac-konserwatorskich.docx19.04 KB

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.