Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Akty prawne

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Strony

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

UWAGA – nowy obowiązek od 1 lipca 2021r. - złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw!

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o posiadanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Deklarację można złożyć:

  1. w formie elektronicznej poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl,
  2. w formie papierowej -  wypełniony dokument można  wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 

Wzór deklaracji w formie papierowej dostępny jest TUTAJ oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku.

1 lipca1

docxZgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków22.34 KB

Informacja dot. naboru

Burmistrz Prudnika informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na członka Rady Nadzorczej Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wpłynęła 1 oferta.
Nie dokonano wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.


Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór na członka Rady Nadzorczej Spółki Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 10 a ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej powinien spełniać wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające te wymogi, w tym między innymi:
- CV wraz z opisem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, z której wynika co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnienie przynajmniej jednego z wymogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a-j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 z późn. zm.)
- odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów
- odpis lub kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w art.19 ust. 1 pkt 1 lit. a-j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Informacji dot. naboru udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego tel. 77 4066205.
Oferty należy składać na adres Urzędu Miejskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, e-mail:   – w terminie do dnia 2 listopada 2020 r.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

pdfOgłoszenie z dnia 22-02-2019782.29 KB

WYKAZ JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK GMINY PRUDNIK

Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

48-200 Prudnik

ul. Piastowska 42

tel.: 77 406 83 50
e-mail:

www: http://tbsprudnik.pl/

skład Rady Nadzorczej http://tbsprudnik.pl/web.n4?go=36

pdfzasady-ksztaltowania-wynagrodzen-czlonkow-rady-nadzorczej.pdf40.29 KB

pdfzasady-ksztaltowania-wynagrodzen-czlonkow-zarzadu.pdf57.12 KB

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.

48-200 Prudnik

ul. Przemysłowa 1

tel.: 77 436 32 65,  77 436 33 49
e-mail:

www: https://zukprudnik.pl/257/strona-glowna.html

skład Rady Nadzorczej http://bip.zukprudnik.pl/329/115/organy-spolki.html

pdfzasady-ksztaltowania-wynagrodzen-czlonkow-rady-nadzorczej-1.pdf40.67 KB

pdfzasady-ksztaltowania-wynagrodzen-czlonkow-zarzadu-1.pdf56.51 KB
 

Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik sp. z o.o.

48-231 Lubrza

ul. Zielona 1

tel.: 77 436 30 25, 77 436 33 11
e-mail:

www: https://www.zecp.com.pl/

skład Rady Nadzorczej  https://www.zecp.com.pl/firma/wladze-spolki

pdfzasady-ksztaltowania-wynagrodzen-czlonkow-rady-nadzorczej-2.pdf40.58 KB

pdfzasady-ksztaltowania-wynagrodzen-czlonkow-zarzadu-2.pdf64.45 KB
 

ZWiK Prudnik sp. z o.o.

48-200 Prudnik

ul. Poniatowskiego 1

tel.: 77 436 36 17
e-mail: 

www: http://www.zwikprudnik.pl/

skład Rady Nadzorczej      http://zwikprudnik.biuletyn.info.pl/17/50/organy-i-zarzad-spolki.html

pdfzasady-ksztaltowania-wynagrodzen-czlonkow-rady-nadzorczej-3.pdf40.58 KB

pdfzasady-ksztaltowania-wynagrodzen-czlonkow-zarzadu-3.pdf64.45 KB

pdfzasady-nadzoru-wlascicielskiego-nad-spolkami-z-udzialem-gminy-prudnik.pdf2.86 MB

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062), Burmistrz Prudnika wyznaczył w Urzędzie Miejskim w Prudniku koordynatora do spraw dostępności.

Funkcję tę pełni: Pan Marek Radom - Sekretarz Gminy;
Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok nr 120, telefon kontaktowy 77 406 62 05, e-mail: 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Prudnik;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 wyżej cytowanej ustawy;
3) monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
pdfplan-dzialania.pdf570.63 KB

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
pdfraport.pdf69.13 KB