Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Gmina Prudnik ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.


Zgodnie z Uchwałą nr LXXV/1153/2023 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Prudnik – zwanej dalej uchwałą - ,Gmina Prudnik ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji, które należy składać zgodnie z wzorem wniosku ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dotację na dany zabytek, w kategoriach ustalonych w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie robót i prac, które zostaną przeprowadzone (zakończone) najpóźniej w roku następującym po roku, w którym złożono wniosek. Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady konieczne na prace przy zabytku, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja może być udzielona w wysokości
do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.

Wymogiem ubiegania się o dotację jest spełnienie kryteriów określonych w uchwale. Zgłoszone mogą być tylko takie wnioski, na realizację których nie wyłoniono jeszcze wykonawców a wnioskodawca będzie zobligowany do ich późniejszego wyłonienia. Dotacja udzielana będzie przez Gminę Prudnik, po wcześniejszym otrzymaniu rządowej promesy oraz po podjęciu uchwały przez Radę Miejską, o której mowa w § 4 ust 4 uchwały. Zadanie określone we wniosku powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zasady, tryb składania oraz wzór wniosku określone zostały w Uchwale. Do wniosku obligatoryjnie winny być dołączone załączniki wymienione w uchwale. Wnioski o dotację w zamkniętej i opisanej kopercie („wniosek udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku”) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, pokój 102 w terminie do dnia
15 marca 2023 r. do godziny 15°°.


Wnioski o dotacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu. Gminie Prudnik przysługuje prawo do złożenia do Rządowego Programu Ochrony Zabytków maksymalnie dziesięciu wniosków o dofinansowanie. Gmina Prudnik zastrzega sobie prawo do złożenia własnych wniosków.


Informacja o zgłoszonych przez Gminę Prudnik wnioskach do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Burmistrz Prudnika
Grzegorz Zawiślak

 

pdfwniosek-o-udzielenie-dotacji.pdf162.92 KB

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.