Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Redakcja biuletynu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

Strony

                                                      Załącznik nr 10 do Zarządzenia
                                                                                                                     Nr 175/2024  Burmistrza  Prudnika
                                                                                                   z dnia 25.06.2024 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć  w ramach  Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
w Gminie Prudnik – Nabór 2

 

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć  w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Prudnik – Nabór 2

 

W związku z zawartą umową w ramach Programu Priorytetowego  „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Opolu Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków w ramach  Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Prudnik – Nabór 2.

Nabór wniosków trwa od 26 czerwca  2024 r. do wyczerpania otrzymanego grantu, jednak zakończenie inwestycji musi nastąpić do 30.11.2025 r.

 

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”  ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.

 Beneficjentem końcowym programu  są:

 1. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
  • jeżeli budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie Gminy Prudnik
 2. wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
  o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie Gminy Prudnik.

 

Zakresem przedsięwzięcia dla Beneficjenta końcowego:

 - osoby fizycznej jest:

Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do Programu albo
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • modernizacja instalacji wewnętrznych co i cwu/instalacji gazowej;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

-  wspólnot mieszkaniowych jest:

a) demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu
  (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

b) przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ, INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA  I MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W CZĘSCI 1-4) PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE.

 

Kosztami kwalifikowanymi będą wydatki poniesione po podpisaniu przez Beneficjenta końcowego umowy o dofinansowanie z Gminą Prudnik.  Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej
w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Prudniku, przy ul. Kościuszki 3, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 7.15-16.30, wtorek-czwartek
od 7.15-15.15, piątek od 7.15-14.00
lub nadać pocztą. 

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Prudniku (biuro podawcze) oraz na stronie internetowej: bip.prudnik.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu – pok. nr 3 lub pod numerem telefonu: 77/4066210 lub 77/4066212.

Przed wypełnieniem wniosku  należy zapoznać się z wymogami Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

 

                                                                                      Burmistrz Prudnika

                                                                                    Grzegorz Zawiślak

 

Załączniki:

docxzal.-nr-1---regulamin-naboru-wnioskow-cieple-mieszkanie-nabor-2.docx32.78 KB

docxzal.-nr-2---wzor-wniosku-o-dofinansowanie---osoby-fizyczne.docx71.64 KB

docxzal.-nr-3---instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie---osoby-fizyczne.docx49.05 KB

docxzal.-nr-4---wzor-wniosku-o-dofinansowanie---wspolnoty-mieszkaniowe.docx54.29 KB

docxzal.-nr-5---instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie---wspolnota-mieszkaniowa.docx32.9 KB

docxzal.-nr-6---wzor-umowy-o-dofinansowanie.docx52.03 KB

docxzal.-nr-7---wzor-wniosku-o-platnosc.docx122 KB

odtzal.-nr-8---instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc.odt19.39 KB

xlsxzal.-nr-9---wzor-dokumentu-podsumowujacego-audyt-energetyczny.xlsx30.99 KB

docxoswiadczenie-wspolmalzonka-i-wspolwlasciciela---zal.-nr-1-i-nr-2-do-wniosku-o-dofinansowanie.docx32.14 KB

docxpelnomocnictwo---zal.-nr-3-do-wniosku-o-dofinansowanie.docx30.7 KB

docxprotokol-odbioru-prac-wykonawcy---zal.-nr-2-do-wniosku-o-platnosc.docx31.35 KB

docxzestawienie-dokumentow-do-wniosku-o-platnosc---zal.-nr-1-do-wniosku-o-platnosc-1.docx19.22 KB

pdfpp-cieple-mieszkanie.pdf450.47 KB

pdfzalacznik-1--do-pp-cieple-mieszkanie--wykaz-kosztow-kwalifikowanych-cz1_3-4.pdf198.25 KB

docxzalacznik-1a--do-pp-cieple-mieszkanie--wykaz-kosztow--cz-46-1.docx88.23 KB

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

UWAGA!

INFORMUJĘ, ŻE TERMIN PRZYJMOWANIA ANKIET W RAMACH NABORU DO II EDYCJI PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE" ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 05.01.2024r.

 

PROGRAM „CIEPŁE MIESZKANIE” II EDYCJA

- NABÓR WSTĘPNYCH ANKIET UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

Burmistrz Prudnika zachęca mieszkańców, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania do wypełnienia wstępnej ankiety wyrażającej chęć uczestnictwa w Programie.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Ankiety będą przyjmowane w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik (punkt interesanta lub pok. nr 3) do 15.12.2023 roku.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców, Gmina Prudnik  będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani. 

Ewentualna realizacja inwestycji przez beneficjentów końcowych, którzy przystąpią do Programu

będzie możliwa po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Prudnik!

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym jest:

1) osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

 • prawa własności/współwłasności,
 • ograniczonego prawa rzeczowego,
 • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.

2) wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Wysokość dofinansowania 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest
od dochodów beneficjenta lub beneficjenta i osób w jego gospodarstwie domowym.

 • Część 1) podstawowy poziom dofinansowania – 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł.

Dotyczy osoby fizycznej posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, której roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł.

 • Część 2) podwyższony poziom dofinansowania - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł.

Dotyczy osoby fizycznej posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez OPS w Prudniku nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 • Część 3) najwyższy poziom dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł.

Dotyczy osoby fizycznej posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez OPS w Prudniku nie przekracza kwoty: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

 • Część 4) Dla Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Zakresem przedsięwzięcia dla Beneficjenta końcowego:

 - osoby fizycznej jest:

Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
•     zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu albo

 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • modernizacja instalacji wewnętrznych co i cwu/instalacji gazowej;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

-  wspólnot mieszkaniowych jest:


a) demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane:

 • demontaż oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

b) przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ, INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA I MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W CZĘSCI 4) PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEME MIESZKANIE

 

Dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu – pok. nr 3 lub pod numerem telefonu: 77/4066210 lub 77/4066212.

Przed wypełnieniem i złożeniem ankiety należy zapoznać się z wymogami Programu: www.wfosigw.opole.pl

 

UWAGA!

Złożenie ankiety stanowi wyłącznie wyrażenie chęci przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie” – edycja II. Warunkiem udzielenia dotacji dla beneficjenta końcowego będzie złożenie w późniejszym terminie wniosku na obowiązującym formularzu oraz podpisanie umowy z Gminą Prudnik.

Ankieta do pobrania znajdują się w załączniku.

docxankieta-dla-programu-cieple-mieszkanie-prudnik-nabor-ii-os.-fiz.docx49.53 KB

docxankieta-dla-programu-cieple-mieszkanie-prudnik-nabor-ii---wm.docx47.2 KB

                                                                     cieplemieszkanie logo bez tla 1

Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Prudnik

Stan na Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  przez Beneficjentów końcowych Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym
 30.06.2024r.  27  6  15 226,95 PLN
 
   

 OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć  w ramach  Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Prudnik

 

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Prudnik.

W związku z zawartą umową w ramach Programu Priorytetowego  „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Opolu Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie Gminy Prudnik oraz spełniających kryteria dochodowe określone w Programie.

 

Nabór wniosków i podpisywanie umów z Gminą będzie realizowane do dnia 30.06.2025 roku.

Celem Programu jest poprawa  jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dofinansowaniem objęte są następujące działania:

1. Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, oraz:

a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na  pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

2. Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

a) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;

b) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

c) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

d) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów Beneficjenta końcowego lub Beneficjenta końcowego oraz osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 15 000,00  zł na jeden lokal mieszkalny;

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny;

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

 

Kosztami kwalifikowanymi będą wydatki poniesione po podpisaniu przez Beneficjenta końcowego umowy o dofinansowanie z Gminą Prudnik.  

Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej
w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Prudniku, przy ul. Kościuszki 3, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 7.15-16.30, wtorek-czwartek od 7.15-15.15, piątek od 7.15-14.00 lub nadać pocztą.  

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Prudniku (biuro podawcze) oraz na stronie internetowej: bip.prudnik.pl.

Załączniki

pdfzarzadzenie-nr-162_2023.pdf73.02 KB

docx2.-regulamin-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-przedsiewziec.docx59.4 KB

docx3.-wniosek-o-dofinansowanie.docx81.56 KB

docx4.-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.docx53.58 KB

docx5.-oswiadczenie-wspolmalzonka-i-wspolwlasciciela.docx35.81 KB

docx6.-pelnomocnictwo.docx34.6 KB

docx7.-wzor-umowy-o-dofinansowanie.docx33.24 KB

docx8.-wniosek-o-platnosc.docx64.09 KB

docx9.-instrukcja-wypelnienia-wniosku-o-platnosc.docx34.17 KB

docx10.-protokol-odbioru-prac-wykonawcy.docx33.49 KB

docx11.-zestawienie-dokumentow-do-wniosku-o-platnosc.docx21.32 KB

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

O MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOTACJI DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA
I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

DLA WŁAŚCICIELI LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

W RAMACH PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie” będzie można uzyskać m.in. na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Beneficjentem Programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Prudnik oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 000 zł,

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 37 500 zł.

UWAGA! Kosztami kwalifikowalnymi będą wydatki poniesione po podpisaniu przez Beneficjenta końcowego Umowy o dofinansowanie z Gminą Prudnik.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania proszone są o

złożenie wstępnej deklaracji (ankiety) do 16 grudnia 2022 roku.

Deklaracje (ankiety) należy składać w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 w punkcie obsługi interesanta.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w siedzibie Urzędu – pok. nr 3 lub pod numerem telefonu: 77/4066210 lub 77/4066212.

Przed wypełnieniem i złożeniem deklaracji (ankiety)  należy zapoznać się z wymogami Programu: www.wfosigw.opole.pl

                                                                                                                                                    Burmistrz Prudnika

                                                                                                                                                      Grzegorz Zawiślak

 

pdfcieple-mieszkanie-ogloszenie.pdf82.38 KB

pdfcieple-mieszkanie-ankieta.pdf132.69 KB

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak przeciwdziałać tym zagrożeniom.

Cyberbezpieczeństwo  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  to  „odporność  systemów  informacyjnych  na  działania   naruszające  poufność,  integralność,  dostępność i  autentyczność  przetwarzanych  danych lub  związanych  z nimi  usług  oferowanych  przez  te   systemy”  (art. 2  pkt.4) Ustawy z  dnia   5  lipca 2018r. o   krajowym  systemie  cyberbezpieczeństwa   (Dz.U. z 2018r.poz. 1560).

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

 • Ataki   z  użyciem  szkodliwego  oprogramowania  (malware, wirusy, robaki  itp.).
 • Kradzieże tożsamości.
 • Kradzieże  (wyłudzenia),  modyfikacje bądź  niszczenie  danych.
 • Blokowanie  dostępu  do  usług.
 • Spam (niechciane lub  niepotrzebne  wiadomości  elektroniczne).
 • Ataki  socjotechniczne  (np. phishing,  czyli   wyłudzenie   informacji  przez   podszywanie   się  pod   godną  zaufania osobę   lub  instytucję.

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 1. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania do odbieranych wiadomości e-mail, sms, stron internetowych nakłaniających do podania danych osobowych, osób podających się za przedstawicieli firm, instytucji, którzy żądają podania danych autoryzacyjnych lub nakłaniających do instalowania aplikacji zdalnego dostępu.
 2. Nie ujawniaj danych osobowych w tym danych autoryzacyjnych dopóki nie ustalisz czy rozmawiasz z osobą uprawnioną do przetwarzania Twoich danych.
 3. Instaluj aplikacje tylko ze znanych i zaufanych źródeł.
 4. Nie otwieraj wiadomości e-mail i nie korzystaj z przesłanych linków od nadawców, których nie znasz.
 5. Każdy e-mail można sfałszować, sprawdź w nagłówku wiadomości pole Received: from (ang. otrzymane od) w tym polu znajdziesz rzeczywisty adres serwera nadawcy.
 6. Porównaj adres konta e-mail nadawcy adresem w polu „From” oraz „Reply to” – różne adresy w tych polach mogą wskazywać na próbę oszustwa.
 7. Szyfruj dane poufne wysyłane pocztą elektroniczną.
 8. Bezpieczeństwo wiadomości tekstowych (SMS).- sprawdź adres url z którego domyślnie dany podmiot/instytucja wysyła do Ciebie smsy, cyberprzestępca może podszyć się pod dowolną tożsamość (odpowiednio definiując numer lub nazwę), otrzymując smsa, w którym cyberprzestępca podszywa się pod numer zapisany w książce adresowej, telefon zidentyfikuje go jako nadawcę wiadomości sms.
 9. Jeśli na podejrzanej stronie podałeś swoje dane do logowania lub jeżeli włamano się na Twoje konto e-mail – jak najszybciej zmień hasło.
 10. Chroń swój komputer, urządzenie mobilne programem antywirusowym zabezpieczającym przed zagrożeniami typu: wirusy, robaki, trojany, niebezpieczne aplikacje (typu ransomware, adware, keylogger, spyware, dialer), phishing, narzędziami hakerskimi, backdoorami, rootkitami, bootkitami i exploitami.
 11. Aktualizuj system operacyjny, aplikacje użytkowe, programy antywirusowe. Brak aktualizacji zwiększa podatność na cyberzagrożenia. Hakerzy, którzy znają słabości systemu/aplikacji, mają otwartą furtkę do korzystania z luk w oprogramowaniu.
 12. Logowanie do e-usług publicznych, bankowości elektronicznej bez aktualnego (wspieranego przez producenta) systemu operacyjnego to duże ryzyko.
 13. Korzystaj z różnych haseł do różnych usług elektronicznych.
 14. Tam gdzie to możliwe (konta społecznościowe, konto email, usługi e-administracji, usługi finansowe) stosuj dwuetapowe uwierzytelnienie za pomocą np. sms, pin, aplikacji generującej jednorazowe kody autoryzujące, tokenów, klucza fizycznego.
 15. Regularnie zmieniaj hasła.
 16. Nie udostępniaj nikomu swoich haseł.
 17. Pracuj na najniższych możliwych uprawnieniach użytkownika.
 18. Wykonuj kopie bezpieczeństwa.
 19. Skanuj podłączane urządzenia zewnętrzne.
 20. Skanuj regularnie wszystkie dyski twarde zainstalowane na Twoim komputerze.
 21. Kontroluj uprawnienia instalowanych aplikacji.
 22. Unikaj z korzystania otwartych sieci Wi-Fi.
 23. Podając poufne dane sprawdź czy strona internetowa posiada certyfikat SSL. Protokół SSL to standard kodowania (zabezpieczania) przesyłanych danych pomiędzy przeglądarka a serwerem.
 24. Zadbaj o bezpieczeństwo routera (ustal silne hasło do sieci WI-FI, zmień nazwę sieci WI-Fi, zmień hasło do panelu administratora, ustaw poziom zabezpieczeń połączenia z siecią Wi-FI np. WPA2 i wyższe, aktualizuj oprogramowanie routera, wyłącz funkcję WPS, aktywuj funkcję Gościnna Sieć Wi-Fi „Guest Network”.
 25. Szyfruj dyski twarde komputera, przenośne.

Więcej informacji porad o cyberbezpieczeństwie uzyskasz na stronach:

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

https://www.cert.pl/publikacje/

https://akademia.nask.pl/publikacje/

https://stojpomyslpolacz.pl/

https://dyzurnet.pl/

Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa:  https://incydent.cert.pl/

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,

.

INFORMACJE O

ADMINISTRATORZE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Prudniku z siedzibą w Prudniku, przy ul. Kościuszki 3; 48-200 Prudnik ; adres e-mail: ;  telefon: 77 4066233

DANE KONTAKTOWE

INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się korespondencyjne: ul. Kościuszki 3, 48-200  Prudnik, lub   e-mail:  .  

CEL PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z zadaniami Straży Miejskiej w Prudniku wynikającymi z przepisów prawa.

INFORMACJE O PRAWIE  WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych do:

• Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,

• Wojewody Opolskiego z siedzibą w Opolu przy

ul. Piastowskiej 14,

• Burmistrza Prudnika z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 3.

INFORMACJE O

PRZYSŁUGUJĄCYCH

PRAWACH

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu

do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych

osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowy

 

office.pngklauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-trybie-dodo.docx16.60 KB

office.pngklauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-trybie-rodo.docx15.44 KB

office.pngklauzula-informacyjna-monitoring.docx14.89 KB

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), Burmistrz Prudnika wyznaczył w Urzędzie Miejskim w Prudniku koordynatora do spraw dostępności.

Funkcję tę pełni: Pan Marek Radom - Sekretarz Gminy;
Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, pok. nr 120, telefon kontaktowy 77 406 62 05, e-mail:

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Prudnik;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 wyżej cytowanej ustawy;
3) monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
pdfplan-dzialania.pdf570.63 KB

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
pdfraport.pdf69.13 KB