Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Prudniku - Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku 2018-2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.

 1124. UCHWAŁA NR LXXI/1124/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok.pdf726 KB

1125. UCHWAŁA NR LXXI/1125/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 - 2026.pdf3.39 MB

1126. UCHWAŁA NR LXXII/1126/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok.pdf558.15 KB

1127. UCHWAŁA NR LXXII/1127/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf159.48 KB

1128. UCHWAŁA NR LXXII/1128/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf157.48 KB

1129. UCHWAŁA NR LXXII/1129/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf705.09 KB

1130. UCHWAŁA NR LXXII/1130/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.pdf794.28 KB

1131. UCHWAŁA NR LXXII/1131/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i ustanowienia służebności gruntowej.pdf6.7 MB

1132. UCHWAŁA NR LXXII/1132/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i ustanowienia służebności gruntowej.pdf6.74 MB

1133. UCHWAŁA NR LXXII/1133/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. pdf198.46 KB

 1134. UCHWAŁA NR LXXII/1134/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf199.7 KB

 1135. UCHWAŁA NR LXXII/1135/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanejj.pdf200.16 KB

1136.UCHWAŁA NR LXXII/1136/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości niezabudowanej.pdf199.98 KB

1137.UCHWAŁA NR LXXII/1137/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf199.44 KB

1138.UCHWAŁA NR LXXII/1138/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf209.06 KB

1139.UCHWAŁA NR LXXII/1139/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf201.92 KB

1140. UCHWAŁA NR LXXII/1140/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf322.92 KB

1141.UCHWAŁA NR LXXII/1141/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.pdf206.1 KB

1142.UCHWAŁA NR LXXII/1142/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.pdf206.73 KB

1143.UCHWAŁA NR LXXII/1143/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Lokalnego programu osłonowego „Wspieraj Seniora w Prudniku” na rok 2023 r.pdf280.54 KB

1144. UCHWAŁA NR LXXII/1144/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie.pdf200.84 KB

1145.UCHWAŁA NR LXXII/1145/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Prudnik.pdf203.9 KB

1146.UCHWAŁA NR LXXII/1146/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf200.74 KB

1147.UCHWAŁA NR LXXII/1147/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku.pdf280.02 KB

1148. UCHWAŁA NR LXXII/1148/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku.pdf658.85 KB

 1149.UCHWAŁA NR LXXII/1149/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf214.22 KB

1150. UCHWAŁA NR LXXIII/1150/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie powierzenia „SIM Opolskie Południe“ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku zadań własnych Gminy Prudnik205.66 KB

1151.UCHWAŁA NR LXXIV/1151/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Prudnik826.81 KB

1152.UCHWAŁA NR LXXV/1152/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 lutego 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Prudnik.pdf203.28 KB

1153.UCHWAŁA NR LXXV/1153/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Prudnik749.25 KB

1154.UCHWAŁA NR LXXVI/1154/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok1.03 MB

1155.UCHWAŁA NR LXXVI/1155/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 - 2026.pdf3.68 MB

1156.UCHWAŁA NR LXXVI/1156/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej198.28 KB

1157.UCHWAŁA NR LXXVI/1157/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej202.34 KB

1158.UCHWAŁA NR LXXVI/1158/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości z przysiółek wsi Dębowiec na osadę dla miejscowości Wieszczyna położonej na terenie Sołectwa Dębowiec280.05 KB

1159.RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego199.19 KB

1160.UCHWAŁA NR LXXVI/1160/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości202.86 KB

1161.UCHWAŁA NR LXXVI/1161/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości197.84 KB

1162.UCHWAŁA NR LXXVI/1162/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prudnik w 2023 roku302.65 KB

1163.UCHWAŁA NR LXXVI/1163/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku326.03 KB

1164.UCHWAŁA NR LXXVII/1164/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKUz dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu202.83 KB

1165.UCHWAŁA NR LXXVII/1165/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok1.04 MB

1166.UCHWAŁA NR LXXVII/1166/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 - 20263.45 MB

1167.UCHWAŁA NR LXXVII/1167/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości1.09 MB

1168.UCHWAŁA NR LXXVII/1168/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości197.1 KB

1169.UCHWAŁA NR LXXVII/1169/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości197.68 KB

1170.UCHWAŁA NR LXXVII/1170/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf198.22 KB

1171.UCHWAŁA NR LXXVII/1171/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości197.98 KB

1172UCHWAŁA NR LXXVII/1172/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości201.04 KB

1173.UCHWAŁA NR LXXVII/1173/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości200.68 KB

1174.UCHWAŁA NR LXXVII/1174/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej608.35 KB

1175.UCHWAŁA NR LXXVII/1175/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości207.1 KB

1176.UCHWAŁA NR LXXVII/1176/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości198.13 KB

1177.UCHWAŁA NR LXXVII/1177/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości196.8 KB

1178.UCHWAŁA NR LXXVII/1178/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie nadania imienia dla Publicznego Przedszkola Nr 4 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 w Prudniku201.28 KB

1179.UCHWAŁA NR LXXVII/1179/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie posadowienia tablicy pamiątkowej793.27 KB

1180.UCHWAŁA NR LXXVII/1180/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie posadowienia tablicy pamiątkowej583.66 KB

1181. UCHWAŁA NR LXXVII/1181/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez Gminę Prudnik udziałów w istniejącej SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku454.24 KB

1182.UCHWAŁA NR LXXVII/1182/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020660.68 KB

1183.UCHWAŁA NR LXXVII/1183/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020501.53 KB

1184.UCHWAŁA NR LXXVII/1184/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020499.8 KB

1185UCHWAŁA NR LXXVII/1185/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z monitoringu realizacji poszczególnych celów operacyjnych strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020710.64 KB

1186.UCHWAŁA NR LXXVII/1186/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik246.2 KB

1187. UCHWAŁA NR LXXVII/1187/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi269.59 KB

1188.UCHWAŁA NR LXXVII/1188/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym202.29 KB

1189.UCHWAŁA NR LXXVII/1189/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej909.34 KB

1190. UCHWAŁA NR LXXVIII/1190/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok718.68 KB

1191. UCHWAŁA NR LXXVIII/1191/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości1.52 MB

1192.UCHWAŁA NR LXXVIII/1192/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości2.08 MB

1193.UCHWAŁA NR LXXVIII/1193/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości199.9 KB

1194.UCHWAŁA NR LXXVIII/1194/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości200.98 KB

1195.UCHWAŁA NR LXXVIII/1195/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości201.81 KB

1196.UCHWAŁA NR LXXVIII/1196/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości197.55 KB

1197.UCHWAŁA NR LXXVIII/1197/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości197.57 KB

1198.UCHWAŁA NR LXXVIII/1198/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości198.32 KB

1199.UCHWAŁA NR LXXVIII/1199/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości201.64 KB

1200.UCHWAŁA NR LXXVIII/1200/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”198.67 KB

1201.UCHWAŁA NR LXXVIII/1201/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie200.06 KB

1202.UCHWAŁA NR LXXVIII/1202/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik205.87 KB

1203.UCHWAŁA NR LXXVIII/1203/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku313.12 KB

1204.UCHWAŁA NR LXXVIII/1204/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku799.4 KB

1205.UCHWAŁA NR LXXVIII/1205/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Bruntál ♥ Prudnik – serce łamie granice” w ramach Programu INTERREG Czechy – Polska 2021-2027227.77 KB

1206.UCHWAŁA NR LXXVIII/1206/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej203.71 KB

1207 UCHWAŁA NR LXXIX/1207/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok

1208.UCHWAŁA NR LXXIX/1208/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 - 2026.pdf3.68 MB

1209.UCHWAŁA NR LXXIX/1209/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf197.79 KB

1210.UCHWAŁA NR LXXIX/1210/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości196.54 KB

1211.UCHWAŁA NR LXXIX/1211/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 197.19 KB

1212.-UCHWAŁA NR LXXIX/1212/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomościpdf197.95 KB

1213.UCHWAŁA NR LXXIX/1213/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf196.23 KB

1214.UCHWAŁA NR LXXIX/1214/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf198.13 KB

1215.UCHWAŁA NR LXXIX/1215/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomościpdf197.53 KB

1216.UCHWAŁA NR LXXIX/1216/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości197.14 KB

1217.UCHWAŁA NR LXXIX/1217/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości197.46 KB

1218.UCHWAŁA NR LXXIX/1218/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości197.69 KB

1219.UCHWAŁA NR LXXIX/1219/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomościpdf197.81 KB

1220.UCHWAŁA NR LXXIX/1220/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf197.4 KB

1221.UCHWAŁA NR LXXIX/1221/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf196.94 KB

1222.UCHWAŁA NR LXXIX/1222/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf917.16 KB

1223. UCHWAŁANR LXXIX/1223/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf490.58 KB

1224.UCHWAŁA NR LXXIX/1224/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomościpdf197.87 KB

1225.UCHWAŁA NR LXXIX/1225/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomościpdf202.9 KB

1226.UCHWAŁA NR LXXIX/1226/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Prudnikf208.7 KB

1227.UCHWAŁA NR LXXIX/1227/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik276.23 KB

 1228. UCHWAŁA NR LXXX/1228/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania196.6 KB

1229.UCHWAŁA NR LXXX/1229/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.pdf197.91 KB

1230.UCHWAŁA NR LXXX/1230/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2022 rok201.42 KB

1231.UCHWAŁA NR LXXX/1231/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok.pdf873.06 KB

1232.UCHWAŁA NR LXXX/1232/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu224.19 KB

1233.UCHWAŁA NR LXXX/1233/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 - 2026.pdf3.51 MB

1234.UCHWAŁA NR LXXX/1234/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Prudnik13.59 MB

1235.UCHWAŁA NR LXXX/1235/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf469.57 KB

1236.UCHWAŁA NR LXXX/1236/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości1.3 MB

1237.UCHWAŁA NR LXXX/1237/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości1.36 MB

1238.UCHWAŁA NR LXXX/1238/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości1.36 MB

1239.UCHWAŁA NR LXXX/1239/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości998.15 KB

1240.UCHWAŁA NR LXXX/1240/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zamiany nieruchomości1.15 MB

1241.UCHWAŁA NR LXXX/1241/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawiewydzierżawienia nieruchomości210.01 KB

1242.UCHWAŁA NR LXXX/1242/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKUz dnia 22 czerwca 2023 r.w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku199.66 KB

1243.UCHWAŁA NR LXXX/1243/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Prudnik na lata 2023 – 20252.2 MB

1244.UCHWAŁA NR LXXX/1244/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.77 KB

1245.UCHWAŁA NR LXXX/1245/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Prudnik na lata 2023-2025213.17 KB

1246.UCHWAŁA NR LXXX/1246/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości202.36 KB

1247.UCHWAŁA NR LXXX/1246/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości200.74 KB

1248.UCHWAŁA NR LXXX/1248/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027199.16 KB

 1249.UCHWAŁA NR LXXXI/1249/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok.pdf798.85 KB

1250. UCHWAŁA NR LXXXI/1250/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego zaciąganego przez ZWiK Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf209.34 KB

1251.UCHWAŁA NR LXXXI/1251/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 - 2026.pdf3.45 MB

1252.UCHWAŁA NR LXXXI/1252/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 2 sierpnia 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Prudnikpdf.pdf200.72 KB

1253.UCHWAŁA NR LXXXI/1253/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Prudnikpdf.pdf13.65 MB

 1254.UCHWAŁA NR LXXXII/1254/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok.pdf1.34 MB

1255.UCHWAŁA NR LXXXII/1255/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 - 2026.pdf3.68 MB

1256.UCHWAŁA NR LXXXII/1256/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomościi.pdf200.54 KB

1257.UCHWAŁA NR LXXXII/1257/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf1.06 MB

1258.UCHWAŁA NR LXXXII/1258/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf196.6 KB

1259.UCHWAŁA NR LXXXII/1259/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości wspólnej.pdf199.12 KB

1260.UCHWAŁA NR LXXXII/1260/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf198.54 KB

1261.UCHWAŁA NR LXXXII/1261/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf200.32 KB

1262.UUCHWAŁA NR LXXXII/1262/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf201.44 KB

1263.UCHWAŁA NR LXXXII/1263/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf199.37 KB

1264.UCHWAŁA NR LXXXII/1264/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf200.33 KB

1265.UCHWAŁA NR LXXXII/1265/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf201.53 KB

1266.UCHWAŁA NR LXXXII/1266/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomościi.pdf200.77 KB

1267.UCHWAŁA NR LXXXII/1267/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf200.46 KB

1268.UCHWAŁA NR LXXXII/1268/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf201.34 KB

1269.UCHWAŁA NR LXXXII/1269/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf201.44 KB

1270.UCHWAŁA NR LXXXII/1270/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf200.13 KB

1271.UCHWAŁA NR LXXXII/1270/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf200.12 KB

1272.UCHWAŁA NR LXXXII/1272/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf1.48 MB

1273.UCHWAŁA NR LXXXII/1273/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf1.14 MB

1274.UCHWAŁA NR LXXXII/1274/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf738.64 KB

1275.UCHWAŁA NR LXXXII/1275/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf2.13 MB

1276.UCHWAŁA NR LXXXII/1276/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf1.96 MB

1277.UCHWAŁA NR LXXXII/1277/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków z terenu Gminy Prudnik w roku 2023.pdf205.04 KB

1278.UCHWAŁA NR LXXXII/1278/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.pdf210.32 KB

1279.UCHWAŁA NR LXXXII/1279/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prudnik na lata 2023-2030.pdf200.64 KB

1280.UCHWAŁA NR LXXXII/1280/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf209.

1281.UCHWAŁA NR LXXXII/1281/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie warunków i zasad korzystania z Dworca Autobusowego Prudnik.pdf203.44 KB

1282.UCHWAŁA NR LXXXII/1282/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik.pdf367.83 KB

1283.UCHWAŁA NR LXXXII/1283/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku.pdf331.79 KB

1284.UCHWAŁA NR LXXXII/1284/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników.pdf202.67 KB

1285.UCHWAŁA NR LXXXII/1285/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.pdf200.98 KB

1286.UCHWAŁA NR LXXXII/1286/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf251.47 KB

1287.UCHWAŁA NR LXXXII/1287/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej.pdf201.13 KB

 1288.UCHWAŁA NR LXXXII/1288/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.pdf266.41 KB

1289.UCHWAŁA NR LXXXIII/1289/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok.pdf867.9 KB

1290.UCHWAŁA NR LXXXIII/1290/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 - 2026.pdf3.69 MB

1291.UCHWAŁA NR LXXXIII/1291/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Prudnik.pdf199.96 KB

1292.UCHWAŁA NR LXXXIII/1292/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości188.47 KB

1293.UCHWAŁA NR LXXXIII/1293/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości186.86 KB

1294.UCHWAŁA NR LXXXIII/1294/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej187.73 KB

1295.UCHWAŁA NR LXXXIII/1295/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej187.54 KB

1296.UCHWAŁA NR LXXXIII/1296/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości187.27 KB

1297.UCHWAŁA NR LXXXIII/1297/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości187.85 KB

1298.UCHWAŁA NR LXXXIII/1298/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości186.03 KB

1299.UCHWAŁA NR LXXXIII/1299/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy2.13 MB

1300.UCHWAŁA NR LXXXIII/1300/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKUz dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy1.97 MB

1301.UCHWAŁA NR LXXXIII/1301/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych1.48 MB

1302.UCHWAŁA NR LXXXIII/1302/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych1.14 MB

1303.UCHWAŁA NR LXXXIII/1303/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych739.73 KB

1304.UCHWAŁA NR LXXXIII/1304/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wiejskich położonych w gminie Prudnik7.12 MB

1305.UCHWAŁA NR LXXXIII/1305/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKUz dnia 28 września 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Prudnickiej Rady Seniorów189.69 KB

1306.UCHWAŁA NR LXXXIII/1306/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Prudniku do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego192.86 KB

1307.UCHWAŁA NR LXXXIII/1307/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi259.06 KB

1308.UCHWAŁA NR LXXXIII/1308/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027188.9 KB

1309.UCHWAŁA NR LXXXIII/1309/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 28 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie warunków i zasad korzystania z Dworca Autobusowego Prudnik192.76 KB

pdf1310.UCHWAŁA NR LXXXIV/1310/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok.pdf1.14 MB

pdf1311.UCHWAŁA NR LXXXIV/1311/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2023 - 2026.pdf3.73 MB

pdf1312.UCHWAŁA NR LXXXIV/1312/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.pdf199.24 KB

pdf1313.UCHWAŁA NR LXXXIV/1313/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf197.08 KB

pdf1314.UCHWAŁA NR LXXXIV/1314/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf1.19 MB

pdf1315.UCHWAŁA NR LXXXIV/1315/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomościpdf186.18 KB

pdf1316.UCHWAŁA NR LXXXIV/1316/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf186.65 KB

pdf1317.UCHWAŁA NR LXXXIV/1317/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.pdf1021.17 KB

pdf1318.UCHWAŁA NR LXXXIV/1318/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf221.6 KB

pdf1319.UCHWAŁA NR LXXXIV/1319/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.pdf197.71 KB

pdf1320.UCHWAŁA NR LXXXIV/1320/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wzniesienia pomnika.pdf185.67 KB

pdf1321.UCHWAŁA NR LXXXIV/1321/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik.pdf360.01 KB

pdf1322.UCHWAŁA NR LXXXVI/1322/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rok-.pdf906.69 KB

pdf1323.UCHWAŁA NR LXXXVI/1323/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i określenia ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w-.pdf
200.19 KB

pdf1324.UCHWAŁA NR LXXXVI/1324/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych uchwala-z-dnia-30.11.2023-lxxxvi-1324-2023-w-sprawie-nieruchomosci-.pdf
197.41 KB

pdf1325.UCHWAŁA NR LXXXVI/1325/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.pdf195.37 KB

pdf1326.UCHWAŁA NR LXXXVI/1326/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomościf188.8 KB

pdf1327.-uchwala-z-dnia-30.11.2023-lxxxvi-1327-2023-w-sprawie-wydzierzawienia-nieruchomosciUCHWAŁA NR LXXXVI/1327/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości-.pdf187.12 KB

pdf1328.UCHWAŁA NR LXXXVI/1328/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku.pdf192.07 KB

pdf1329.UCHWAŁA NR LXXXVI/1329/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.pdf299.9 KB

pdf1330.UCHWAŁA NR LXXXVI/1330/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.pdf196.84 KB

pdf1331.UCHWAŁA NR LXXXVI/1331/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028195.89 KB

pdf1332.UCHWAŁA NR LXXXVI/1332/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu pn. „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 Oś priorytetowa VII Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.pdf204.76 KB

pdf1333.UCHWAŁA NR LXXXVI/1333/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Priorytet/Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.pdf203.1 KB

pdf1334.UCHWAŁA NR LXXXVI/1334/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik.pdf361.19 KB

pdf1335. UCHWAŁA NR LXXXVI/1335/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2024.pdf233.21 KB

pdf1336.UCHWAŁA NR LXXXVII/1336/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2024 rok.pdf4.76 MB

pdf1337.UCHWAŁA NR LXXXVII/1337/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2024 - 2027.pdf4.03 MB

pdf1338.UCHWAŁA NR LXXXVII/1338/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2023 rokpdf696.81 KB

pdf1339.UCHWAŁA NR LXXXVII/1339/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik, które w 2023 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i określenia ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie.pdf208.21 KB

pdf1340.UCHWAŁA NR LXXXVII/1340/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf188.26 KB

pdf1341.UCHWAŁA NR LXXXVII/1341/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf188.43 KB

pdf1342.UCHWAŁA NR LXXXVII/1342/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości188.36 KB

pdf1343.UCHWAŁA NR LXXXVII/1343/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnikpdf194.67 KB

pdf1344.UCHWAŁA NR LXXXVII/1344/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028195.22 KB

pdf1345.UCHWAŁA NR LXXXVII/1345/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji259.42 KB

pdf1346.UCHWAŁA NR LXXXVII/1346/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027.pdf189.86 KB

pdf1347.UCHWAŁA NR LXXXVII/1347/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 21 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso198.6 KB

pdf1348.UCHWAŁA NR LXXXVII/1348/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik238.3 KB

pdf1349. UCHWAŁA NR LXXXVIII/1349/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2024 rok1018.67 KB

pdf1350. UCHWAŁA NR LXXXVIII/1350/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2024 - 2027

pdf1351.UCHWAŁA NR LXXXVIII/1351/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. zaciąganego przez ZWiK Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością197.38 KB

pdf1352.UCHWAŁA NR LXXXVIII/1352/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości188.07 KB

pdf1353.UCHWAŁA NR LXXXVIII/1353/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości187.77 KB

pdf1354.UCHWAŁA NR LXXXVIII/1354/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości1.87 MB

pdf1355.UCHWAŁA NR LXXXVIII/1355/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik194.43 KB

pdf1356.UCHWAŁA NR LXXXVIII/1356/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracyf647.46 KB

pdf1357.UCHWAŁA NR LXXXVIII/1357/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie programu osłonowego „Wspieraj Seniora w Prudniku” na rok 2024 r.282.67 KB

pdf1358.UCHWAŁA NR LXXXVIII/1358/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Taborem do Europy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027201.28 KB

pdf1359.UCHWAŁA NR LXXXVIII/1359/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydacie na ławnika191.98 KB

pdf1360.UCHWAŁA NR LXXXVIII/1360/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miasto Prudnik55.27 MB

pdf1361.UCHWAŁA NR LXXXVIII/1361/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku254.61 KB

pdf1362.UCHWAŁA NR LXXXIX/1362/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2024 rok.pdf999.5 KB

pdf1363.UCHWAŁA NR LXXXIX/1363/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2024 - 2027.pdf3.69 MB

pdf1364.UCHWAŁA NR LXXXIX/1364/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.pdf194.9 KB

pdf1365.UCHWAŁA NR LXXXIX/1365/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. uchylająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf190.1 KB

pdf1366.UCHWAŁA NR LXXXIX/1366/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf558.31 KB

pdf1367.UCHWAŁA NR LXXXIX/1367/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego.pdf186.97 KB

pdf1368.UCHWAŁA NR LXXXIX/1368/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Staszica 1A w Prudniku.pdf783.75 KB

pdf1369.UCHWAŁA NR LXXXIX/1369/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf188.26 KB

pdf1370.UCHWAŁA NR LXXXIX/1370/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf186.46 KB

pdf1371.UCHWAŁA NR LXXXIX/1371/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf186.81 KB

pdf1372.UCHWAŁA NR LXXXIX/1372/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf547.38 KB

pdf1373.UCHWAŁA NR LXXXIX/1373/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Prudnik.pdf187.25 KB

pdf1374.UCHWAŁA NR LXXXIX/1374/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prudnik w 2024 roku.pdf306.1 KB

pdf1375.UCHWAŁA NR LXXXIX/1375/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Prudnik, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.pdf364.83 KB

pdf1376.UCHWAŁA NR LXXXIX/1376/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ochotnika za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniach i ćwiczeniach.pdf199 KB

pdf1377.UCHWAŁA NR LXXXIX/1377/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na ławników na kadencję w latach 2024-2027.pdf188.89 KB

pdf1378.UCHWAŁA NR LXXXIX/1378/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Wspólna przygoda na pograniczu” w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad Interreg Czechy - Polska 2021-2027.pdf214.07 KB

 pdf1379.UCHWAŁA NR XC/1379/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2024 rok862.55 KB

pdf1380.UCHWAŁA NR XC/1380/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2024 - 2027.pdf3.7 MB

pdf1381.UCHWAŁA NR XC/1381/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy205.18 KB

pdf1382.UCHWAŁA NR XC/1382/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości2.73 MB

pdf1383.UCHWAŁA NR XC/1383/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ochotnika za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniach i ćwiczeniach198.8 KB

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 marzec 2023 12:34 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 marzec 2023 12:43 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 marzec 2023 12:53 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 marzec 2023 12:55 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 10:46 Jarosław Szóstka
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 11:05 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 11:08 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 11:08 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 11:09 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 11:14 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 11:15 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 11:20 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 11:23 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 11:32 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 11:36 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 11:37 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 11:52 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 kwiecień 2023 07:06 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 kwiecień 2023 07:26 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 kwiecień 2023 07:33 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 kwiecień 2023 07:37 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 kwiecień 2023 07:42 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 kwiecień 2023 09:33 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 czerwiec 2023 09:03 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 czerwiec 2023 09:32 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 czerwiec 2023 09:35 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 czerwiec 2023 11:37 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 czerwiec 2023 12:11 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 lipiec 2023 07:11 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2023 05:32 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 06 wrzesień 2023 12:43 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 wrzesień 2023 07:14 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 wrzesień 2023 07:32 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 wrzesień 2023 07:36 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 październik 2023 07:50 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 październik 2023 06:26 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 06 grudzień 2023 09:42 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2024 13:58 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 luty 2024 12:42 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2024 10:00 Joanna Chilińska
Artykuł został zmieniony. środa, 03 kwiecień 2024 08:12 Joanna Chilińska